En omorganisation diskuteras

Stensberg Artikeln publicerades
Andreas Hurve är verksamhetschef på medicinkliniken
Foto: Mats Holmertz
Andreas Hurve är verksamhetschef på medicinkliniken

Chefen förstår fackets oro. Han har lyft frågan upp till sina chefer. Samtidigt diskuteras en omorganisation.

– Vi har sett bekymren, säger verksamhetschef Andreas Hurve.

Vad har ni gjort?

– Vi drog ner antalet vårdplatser. Vi har 35 platser, men nu är bara 28 öppna. Det gjorde vi redan i juni 2017. För att klara verksamheten måste vi ha inhyrd personal.

När Vårdförbundet nu har lagt en andra framställan är det skarpt. Nästa steg är att kontakta Arbetsmiljöverket angående de hot mot arbetsmiljön som Vårdförbundet sett.

Verksamhetschef Andreas Hurve förklarar att han tar detta på största allvar, och har under veckan haft ett möte med Vårdförbundet.

– Jag tar det här på stort allvar. Ser man till den här frågan är vi på samma sida.

Problemen med avdelning 17 har varit i princip sedan storavdelningen bildades för några år sedan, då tre stora avdelningar slogs samman till en.

Hela kliniken med totalt 350 anställda har haft svårt med bemanningen.

– Bemanningsbristen gäller 24/7 arbete, det vill säga obekväm arbetstid, men inte mottagningsarbetet inom kliniken där vi har många sökande till tjänsterna.

Chefer har också fått jobba med många anställda under sig.

– Vi är en av de största verksamheterna på sjukhuset. Vi omsätter en halv miljard, konstaterar Andreas Hurve.

För att avlasta en av cheferna anställdes en extra chef, men denne blev sjukskriven och arbetsprövar nu på en annan klinik. Därför har en av cheferna återigen 80 anställda under sig. Andreas Hurve har själv 63 anställda under sig.

Hurve har försökt göra omtag, men har inte sett att situationen förbättrats. Nu diskuteras en omorganisation och en likaså en omstrukturering.

En av kärnfrågorna är att det är svårt att rekrytera och behålla personal. I maj 2018 hade avdelningen en diskussion med förvaltningsledningen om hur man kan försöka öka rekryteringen.

Det mynnade ut i en utredning bland de anställda om vad som gör deras arbetsplats attraktiv. Deras svar slog in öppna dörrar: Arbetstidsförkortning, bättre schemaavtal och mer i ersättning för obekväm arbetstid var de mest framträdande av de saker som lyftes.

– Det fanns också förslag som vi arbetat med lokalt, men majoriteten av förslagen gällde arbetstidsförkortning och/eller obekväm arbetstid.

I oktober lämnade Hurve över utredningen till sin chef.

Länet är inte unika med sjuksköterskebrist, menar han, utan var snarare sist ut i landet med att drabbas för sju eller åtta år sedan. I Kalmar blev det ett stort problem 2016. Men det är ett strukturellt problem som måste lösas, anser han. Först då kan man få sjuksköterskor att välja landstinget i stället för till exempelvis kommuner.

– Sjuksköterskorna pratar om ersättningsnivåer och arbetstider som orsak till att man bytt jobb. Det är det berömda livspusslet. När man får barn blir treskiftslivet svårare.