En vy som de boende vill behålla

Stensö Artikeln publicerades
T-bryggan med sin mastkran en höstkväll.
Foto: Eric Arenius
T-bryggan med sin mastkran en höstkväll.

Grannarna på Stensö vill inte se nya hus som granne. Ett flertal protestbrev har skickats in till Kalmar kommun.

Sedan drygt tio år tillbaka har det funnits planer på att bygga nya bostäder vid T-bryggan, men det har skjutits på framtiden.

Nu är förslaget till ny detaljplan ute på samråd hos grannarna igen.

Byggplaner på Stensö som de presenterades 2015.
Foto: Eva Danielsson
Byggplaner på Stensö som de presenterades 2015.

Tanken är att det ska bli 14 till 17 nya bostäder byggda som radhus, parhus eller kedjehus.

Byggplaner på Stensö som de skissats på.
Foto: Eva Danielsson
Byggplaner på Stensö som de skissats på.

Husen ska ligga nära gatan och ha sina entréer mot just Stensövägen. Kommunen vill se en mer ”urban” bebyggelse än de hundraåriga villorna på andra sidan gatan. Fasaderna på de nya träden ska dock vara av trä.

I höst hoppas kommunen vara klar med detaljplanen, och därför får grannarna nu säga sitt.

Det är det här området det rör.
Foto: Helen Edvall
Det är det här området det rör.

De som hört av sig är inte nöjda.

De reagerar på att husen ändrat höjd från 8,2 till 12 meter, och de vill behålla siktlinjen från radhusen på Bisterfeldsvägen.

Boende på Stensövägen menar att de blir av med både sin havsutsikt och sin kvällssol när tio till tolv meter höga hus byggs mellan dem och vattnet.

De menar också att djur- och fågellivet kommer påverkas negativt och fågelsången som hörs i kurvan vid Bisterfeldsvägen kommer försvinna när träden kapas.

De undrar varför det inte gjorts någon mätning om hur de kommer att påverkas vad gäller kvällssolen, och de menar att bullernivån kommer att öka markant. Redan i dag är det mycket trafik när båtarna sjösätts och campinggästerna är på väg.

De menar också att värdet på deras fastigheter kommer att minska med värden i miljonklassen när kvällsol och havsutsikt byts mot en vy över radhus.

De hotar med att överklaga ärendet så långt det bara går.

De föreslår i stället att man gör området fantastiskt genom att lyfta naturen, båtbryggan och strövområdet ännu mer.