Ensamkommande måste lämna camping innan sommaren

Stensö Artikeln publicerades
Under hela vintern har Stensö camping haft gäster i stugorna på anläggningen. De 15 ensamkommande ungdomarna som omfattas av gymnasielagen måste emellertid flytta den 31 maj.
Foto: Mattias Rubin
Under hela vintern har Stensö camping haft gäster i stugorna på anläggningen. De 15 ensamkommande ungdomarna som omfattas av gymnasielagen måste emellertid flytta den 31 maj.

De ensamkommande ynglingar som bott på Stensö camping i Kalmar sedan i september förra året måste lämna sina bostäder den 31 maj, när turisterna tar över.

Det handlar om 15 unga män som tidigare bodde på det så kallade Drömhotellet i Mörbylånga. När det boendet lades ner delades de upp på campingen i Kalmar, Ölands folkhögskola och några bor i privatfamiljer.

De omfattas av den så kallade gymnasielagen som innebär att ungdomar har rätt att söka uppehållstillstånd för den tid man bedriver gymnasiestudier.

– Kalmar kommun har ställt upp ekonomiskt, både via socialnämnden och kommunstyrelsen, säger Roger Holmberg (S) ordförande för socialnämnden.

– Det praktiska arbetet med boendet och ungdomarna har skötts av Rädda Barnen i Kalmar.

Socialförvaltningen har ingen skyldighet att ordna tak över huvudet åt de unga männen och någon plan för stora insatser för just denna gruppen finns inte.

– Tanken med den nya lagen är att de ska ordna sitt boende själva, säger socialchefen Cecilia Frid. De är inte aktuella för någon form av stödboende som ges till dem som fått uppehållstillstånd innan de fyllt 18.

– Dessa personer har fått sitt uppehållstillstånd efter 18-årsdagen och då är regelverket utformat så att de ska ordna boendet själva.

Kommunens avdelning för flykting och integration arbetar med de nyanlända som själva valt att bosätta sig i Kalmar och där hamnar också den här gruppen ungdomar.

Det sker också ett arbete med Kalmarhem och privata fastighetsägare.

Ann-Sofie Lagercrantz är nyvald ordförande för Rädda Barnen i Kalmar. Organisationens arbete med ynglingarna på Stensö startade långt innan hon valdes till den posten.

– Jag är övertygad om att vi kommer att kunna lösa den här situationen tillsammans med Kalmar kommun, säger hon. Både vi och förvaltningarna arbetar hårt med detta. Ingen ska bli utan tak över huvudet.

Ann-Sofie Lagercrantz.
Foto: Lina Watanen
Ann-Sofie Lagercrantz.

Helena Isaksson-Bæck i organisationen Songlines, som arbetar med ensamkommande ungdomar, är engagerad i boendet på Stensö, tillsammans med Rädda Barnen.

– Det har fungerat väldigt bra, säger hon. Ungdomarna har skött sig exemplariskt. De har varit extremt skötsamma.

Hon föreslår att de ungdomar som nu blir utan bostad omfattas av den studentboendegaranti som finns för de som kommer till Kalmar för att läsa på universitetet. Där garanteras studenterna ett boende av Kalmarhem.

Den garantin gäller för närvarande bara för universitets- och högskolestudenter. Inte för gymnasieelever.

Nordic Camping som är en av landets största campingföretag har arrenderat Stensö av Kalmar kommun sedan 2015. En stor utbyggnad av campingstugorna planeras.

När avtalet mellan bolag och kommunen skrevs fanns en livlig diskussion om att det skulle läggas till ett förbud mot att använda campingen till flyktingförläggning. Bakgrunden var att Nordic Camping då hade flera avtal skrivna med Migrationsverket på andra platser i landet.

En överväldigande majoritet i kommunfullmäktige sade emellertid nej till ett sådant beslut.