”Ett dråpslag mot alla med personlig assistans”

Kalmar Artikeln publicerades
Nora Eklöv och Maria Persdotter riktar båda kritik mot LSS-utredningen.
Foto: Roger Carlsson
Nora Eklöv och Maria Persdotter riktar båda kritik mot LSS-utredningen.

LSS-utredningen som presenterades på torsdagen föreslår bland annat att barn under 16 år ska söka personligt stöd hos sin kommun istället för personlig assistans. Förslaget får kritik från flera håll.

Ett av förslagen handlar om att barn under 16 år inte ska beviljas personlig assistans i nuvarande form. I stället ska de hos kommunen söka det som utredaren kallar personligt stöd för barn, ett nytt LSS-stöd som kommunerna får utföra.

– Det som jag känner främst är att det är risk att det blir olika bedömningar i olika kommuner när det gäller barnen, säger Nora Eklöv från Glömminge som är generalsekreterare på Unga Rörelsehindrade.

Marias Persdotter, ordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) är ännu fränare i sin kritik.

– Ett dråpslag mot alla med personlig assistans, framför allt mot barnen. Redan idag går många föräldrar på knäna och överväger att placera sitt barn på ett barnboende. Med utredningens förslag kommer vi att få se en explosion av antalet barnboenden, säger Persdotter.

Ett annat förslag i utredningen är att assistans bara ska beviljas för det som kallas grundläggande behov (äta, duscha, gå på toaletten till exempel) och ytterligare 15 timmar per vecka.

– Idag finns det ingen tidsbegränsning för övriga behov, utan man får ansöka om så mycket tid som man behöver men enligt förslaget ska det begränsas till 15 timmar i veckan. Det kan bli väldigt stor begränsning i hur mycket tid för fritidsaktiviteter man kan få. Man måste ju ha samma rätt till fritidssysselsättning som alla andra. Till denna tiden räknas också inköp, träning, matlagning och hushållssysslor, säger Nora Eklöv.

– Jag vet ingen som lever i eget boende med statlig assistans idag som skulle klara sig på det, säger Maria Persdotter. Även här kommer människor att tvingas in på boenden.

Nora Eklöv pekar på flera oklarheter i betänkandet.

– Vilka kriterier kommer finnas för att få assistans? Kommer det finnas en gräns för minsta antal timmar för att bli beviljad insatsen? Det finns inte inom kommunen idag, men kammarrätten har bedömningar som många kommuner använder sig av.

– Det är också oklart om man kommer ha rätt att välja vem som ska utföra insatsen personligt stöd för barn. Har barnen och föräldrarna rätt att välja den person som ska jobba hos dem? Det är viktigt att kunna bestämma själv vem som jobbar med dig då integritetsnära hjälp oftast behövs.

– Det känns inte så bra med de nya insatserna, det är lite osäkert hur de kommer se ut. LSS som det är nu är inte dåligt, men behöver anpassas mer efter FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Frågan är hur det kommer bli efter det här betänkandet.