Explosiv dragkamp för de nordiska kadetterna

Kalmar Artikeln publicerades
Dragkampen var ivrigt påhejad av både kadetter, personal från Försvarsmakten och övrig nyfiken publik.
Foto: Ida Fältander
Dragkampen var ivrigt påhejad av både kadetter, personal från Försvarsmakten och övrig nyfiken publik.

Under lördagseftermiddagen blev det dragkamp nordiska kadetter emellan i Kalmarsundsparken.

Under hela Stadsfesten har Försvarsmakten och marinen varit synlig i Kalmar. I Elevatorkajen har den nyfikne kunnat besöka nordiska örlogsfartyg och träffa personal. Samma vecka har Kalmar också varit värd för det årliga nordiska kadettmötet, ett möte för fler än trehundra nordiska kadetter, blivande officerare. Tidigare dagar har det bland annat hållits simning och volleyboll. Under lördagen mynnade detta så ut i en explosiv dragkamp vid vattnet nedanför Kalmar slott, där länderna mätte sina krafter mot varandra. Det svenska laget kämpade tappert, men många gånger var Danmark den nordiska vinnaren.