”Få vet hur stor inverkan EU-politiken har”

Kalmar Artikeln publicerades
Dominque Lim, Åsa Hoang och Albin Haglund på Lars Kaggskolan vill inför Europaparlamentsvalet 2019 öka både elever och lärares kunskap om EU.
Foto: Andreas Bendroth
Dominque Lim, Åsa Hoang och Albin Haglund på Lars Kaggskolan vill inför Europaparlamentsvalet 2019 öka både elever och lärares kunskap om EU.

Inför EU-valet nästa år har fyra elever från Lars Kaggskolan i Kalmar startat upp ett UF företag med syftet att utbilda fler lärare och elever om vad Europaparlamentets uppgifter är och hur de påverkar Sverige.

Det var i samband med riksdagsvalet tidigare i höstas som idén kom. Eleverna på Lars Kaggskolan kände inte att de hade fått tillräckligt med kunskapsverktyg av skolan för att sätta sig in i valet.

– Som förstagångsväljare kände jag inte att jag fick det stöd och hjälp som jag ville ha av skolan, säger Albin Haglund, en av fyra elever på Lars Kaggskolans naturprogram med inriktning samhälle som ligger bakom UF-företaget EU Knowledge.

Det handlar om att skapa ett digitalt läromedel om EU.

– Tanken är att det ska vara en opartisk hemsida som visar information om EU på en grundläggande nivå anpassat för gymnasieungdomar och vuxna som även stödjer läroplanen. De flesta hemsidor är alldeles för komplexa för att få en övergripande bild av vad EU gör, berättar Åsa Hoang.

Syftet är förbättra elever och lärares kunskaper om EU inför Europaparlamentsvalet 2019 i Maj.

– Vårt mål är att sälja detta läromedel till skolor, främst gymnasieskolor, men att i framtiden utveckla vårt företag så att även allmänheten kan ta del av hemsidan, berättar Dominque Lim.

Hemsidan är tänkt att vara en förstahandskälla och istället för att leta information via andra källor på internet har man valt att genomföra egna intervjuer med EU-parlamentariker som Anna Hedh (S) och Bodil Valero (MP) och med representanter från bland annat SKL som jobbar med just EU-frågor.

Man har också nära samverkan med Småland Blekinge Hallands gemensamma Brysselkontor som fungerar som regionens länk till EU:s besluts- och påverkansorgan.

Framåt vårkanten har eleverna blivit inbjudna ner till Bryssel för ett studiebesök.

– På så sätt har vi chans att både fördjupa våra kunskaper och ta egna bilder och filmklipp till vår plattform. Vi vill göra vår hemsida till en förstahandskälla så gott det går, säger Åsa Hoang.

Resan har kunnat förverkligas tack vare ett stipendium på 20 000 kronor från Ruben Wagnssons donationsfond.

Eleverna har redan hunnit lära sig en del häpnadsväckande fakta om EU.

– Bland annat har vi fått lära oss att ungefär hälften av dagordningspunkterna på ett fullmäktigemöte i svenska kommuner och landsting påverkas direkt eller indirekt av EU. Trots det var det bara 51 procent av svenskarna som röstade i senaste EU-valet. jag tror det grundar sig i en okunskap om EU och det är där vi vill kliva in och hjälpa till, säger Dominque Lim.