Fackförbundet Kommunal känner igen undersköterskornas bild

Kalmar Artikeln publicerades
 Marie Simonsson (S), ordförande i Kommunal, delar personalens bild av hur arbetsförhållandena inom äldrevården ser ut i kommunen.
Foto: Nora Fernstedt
Marie Simonsson (S), ordförande i Kommunal, delar personalens bild av hur arbetsförhållandena inom äldrevården ser ut i kommunen.

Efter att ha läst Östra Smålands artikel om undersköterskornas arbetsförhållanden inom den kommunala äldreomsorgen kan Marie Simonsson (S), ordförande i Kommunal, bara instämma i deras bild.

– Den bilden som står i tidningen, det är den bilden vi har också. Det är så personalen som kontaktar oss beskriver sin arbetssituation, säger Marie Simonsson.

Vad exakt är det personalen säger till er?

– Ja allt som står i artikeln egentligen. Och de flytande arbetstiderna pratas det mycket om, att de inte vet vart de ska vara ibland. De beskriver en dålig arbetsmiljö helt enkelt, säger hon.

Vad säger du om Ländins svar till undersköterskorna?

– Ja, han duckar väl för en del saker. Men samtidigt har han ju rätt i att nöjdheten bland personalen ökar, säger hon.

Vad tror du det beror på, när det uppenbarligen inte verkar vara så?

– Ja det har vi funderat på också. Det är ju så att alla inte fyller i undersökningen, även om svarsfrekvensen ökar den också. Sen går ju frågorna att tolka på olika vis.

Vad kan ni inom facket göra för att förbättra arbetsförhållandena för personalen?

– Just nu håller vi på med skyddsombuden inom verksamheterna. Vi har tagit det centralt och påpekat de här sakerna, säger Marie Simonsson.