Fågelvirus väntas spridas till Sverige

Kalmar län Artikeln publicerades
Virusen kan smitta människor, där symptomen liknas influensa.
Foto: Hasse Holmberg
Virusen kan smitta människor, där symptomen liknas influensa.

De dödliga fågelsjukdomarna West Nile-virus och Usutuvirus, som även kan smitta människor, har spridit sig i Europa och nu väntar Statens veterinärmedicinska anstalt på att de når Sverige.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bad allmänheten under tisdagen att rapportera in alla döda fåglar som hittas i södra halvan av Sverige. Det här för att de kan ha smittats av West Nile-virus eller Usutuvirus, två sjukdomar som är dödliga för fåglar.

– Vi vill vara beredda på om vi upptäcker att virusen nått Sverige, säger Aleksija Neimane, forskare på SVA.

De mest intressanta fåglarna för SVA är de fåglar som hittas döda i grupp förklarar Aleksija Neimane. Än så länge har de testat ett 20-tal fåglar, utan att kunna påvisa något. Många anmälningar som kommit in gäller döda ungfåglar, men det är ofta naturligt att de inte klarar sig.

– Vi är tacksamma för alla rapporter som kommit in, säger Neimane.

Sjukdomarna kommer söderut ifrån och sprider sig norrut, fall av West Nile-viruset och Usutvirus har upptäckts i bland annat Tyskland. Än så länge finns inga dokumenterade fall i Sverige.

Sjukdomarna är närbesläktade och fåglar smittas via myggor. Främst är det kråkfåglar, trastfåglar, rovfåglar och ugglor som är känsliga för infektionen. Både människor och hästar kan främst smittas av West Nile-viruset. Aleksija Neimane säger att infektionen kan passera helt utan symptom, men kan också orsaka feber eller influensaliknande sjukdom och i mindre andel även hjärnhinneinflammation.

– De flesta upptäcker inte att de smittats, säger Neimane.

Usutuvirus kan också smitta människor, men det gäller främst människor med svagt immunförsvar.

Om viruset når Sverige kommer SVA informera alla beröra aktörer och sedan är det myndigheternas uppdrag att fixa åtgärder. Huvudsakligen handlar det om att skydda sig mot myggbett.

– Men det här ligger långt i framtiden, vi har inte fått virusen här än, säger hon.

Om man ska skicka in en död fågel till SVA, säger Neimane att det är viktigt att man inte tar i fågeln med bara händer, utan att man exempelvis använder en plastpåse som skydd.