Fakta: Här studerade länets nybörjare

Kalmar län Artikeln publicerades

Under höstterminen 2018 påbörjade 1 180 personer från Kalmar län högre studier för första gången. Här är hela listan på lärosäten – och antal studenter från länet!

Nära hälften av alla högskolenybörjare från länet började under höstterminen 2018 på Linnéuniversitetet.
Foto: Karin Asmundsson
Nära hälften av alla högskolenybörjare från länet började under höstterminen 2018 på Linnéuniversitetet.

Hit sökte länets nybörjare

Linnéuniversitetet 555

Linköpings universitet 125

Lunds universitet 63

Göteborgs universitet 50

Högskolan i Jönköping 49

Högskolan i Halmstad 39

Blekinge tekniska högskola 34

Chalmers tekniska högskola 30

Uppsala universitet 29

Högskolan Väst 28

Umeå universitet 19

Örebro universitet 19

Sveriges lantbruksuniversitet 17

Malmö universitet 16

Högskolan Kristianstad 14

Mittuniversitet 13

Mälardalens högskola 12

Karlstads universitet 11

Kungliga tekniska högskolan 10

Högskolan i Gävle 9

Högskolan i Borås 8

Högskolan i Skövde 8

Luleå tekniska universitet 8

Högskolan Dalarna 5

Karolinska institutet 3

Södertörns högskola 2

Ersta Sköndal Bräcke högskola 2

Försvarshögskolan 1

Handelshögskolan i Stockholm 1

Konstfack 1

Stockholms konstnärliga högskola 1

Källa: Universitetskanslerämbetet, UKÄ