Får mindre än hälften av sökta bidraget till Fredriksskans

Fredriksskans Artikeln publicerades
Kalmar kommun får mindre än hälften av det belopp man ansökt om från Naturvårdsverket för att sanera den gamla soptippen vid Fredriksskans inför kommande exploatering.
Kalmar kommun får mindre än hälften av det belopp man ansökt om från Naturvårdsverket för att sanera den gamla soptippen vid Fredriksskans inför kommande exploatering.

Kalmar kommun får 16,9 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket till saneringen av Fredriksskansområdet. Men man hade sökt 37 miljoner.

– Det känns bra att få det här beskedet, säger exploateringschefen Per Svanfeldt. Vi hade visserligen sökt ett större bidrag men det viktigaste är att vi nu vet vad som gäller och kan förbereda saneringsarbetet.

Kostnaden för saneringen beräknas till 41 miljoner kronor, då schaktas de förorenade massorna bort. Sedan tillkommer kostnader för att sanera till en nivå som gör det lämpligt för byggnation av bostäder. Den delen fanns inte med i kommunens ansökan till Naturvårdsverket.

På Fredriksskansområdet planeras nästan 300 lägenheter. Men det krävs en omfattande sanering eftersom området tidigare använts som soptipp.
Foto: Sandell Sandberg Arkitekter/Riksbyggen
På Fredriksskansområdet planeras nästan 300 lägenheter. Men det krävs en omfattande sanering eftersom området tidigare använts som soptipp.

Förhoppningen var ursprungligen att saneringen av marken skulle inledas i slutet av 2017 eller början av 2018. Nu är det istället 2019 som gäller.

På området, som tidigare varit soptipp, ska det uppföras 282 lägenheter och kommersiella lokaler.

Det är ett av de största bostadsprojekten i Kalmar och det finns farhågor om att förseningen kan påverka eftersom det nu finns allt kraftigare indikationer på att bostadsmarknaden viker. Några propåer om att de bolag som ska bygga, Riksbyggen, Prospecta och Grenoli, vill avvakta har emellertid inte kommit.

Området är 25 000 kvadratmeter stort. Eftersom det tidigare varit en deponiplats är det förorenat av tungmetaller och PAH, (polycykliska aromatiska kolväten).

Anledningen till att Naturvårdsverket bara vill bidra med 16,9 miljoner och inte 37 miljoner, som kommunen hoppades på är att myndigheten menar att kommunen kan använda en del av de pengar man tjänar vid exploateringen till saneringen. Enligt verket, som gjort en beräkning får kommunen 20.24 miljoner kronor över när kostnaderna vid exploateringen dragits av. De pengarna kan används till saneringen, menar man.

För Kalmar kommuns del innebär beslutet att exploateringen av området blir betydligt mindre lönsam än man tidigare kalkylerat med.

Även arkeologerna kommer att undersöka Fredriksskans innan exploateringen.