Färre och kortare bryggor på Ängö

Ängö Artikeln publicerades

De fyra bryggorna på Ängö inkräktar på reglerna för öppen vattenyta. Nu backar kommunen och gör i första skedet tre kortare bryggor.

Det var i mars som Kalmar kommun lanserade att de ville ersätta de 36 bojplatserna på Ängö med 75 meter långa bryggor, som kan ge plats för uppemot 200 båtar av normalstorlek.

På en annan del av kommunen upptäckte man att det här inte alls stämde med detaljplanebestämmelserna. Det handlar om hur mycket av vattenområdet som ska vara öppet.

Även länsstyrelsen har reagerat på detta, och bedömt att bryggorna har påverkan på natur och kulturmiljö.

Kommunen har nu backat tar bort en av bryggorna, den som är längst i söder och minskar längden till 60 meter.

Serviceförvaltningen ser projektet som en femårsplan. De lägger först ut två bryggor och ser sedan om det finns behov för en tredje.