Färre vildsvin skjuts i Kalmar län

Kalmar län Artikeln publicerades
Under jaktsäsongen 2016/2017 sköts för första gången fler än 100 000 vildsvin i Sverige.
Foto: Hasse Holmberg
Under jaktsäsongen 2016/2017 sköts för första gången fler än 100 000 vildsvin i Sverige.

Under jaktsäsongen 2016/2017 sköts för första gången fler än 100 000 vildsvin i Sverige. Men i Kalmar län har antalet skjutna vildsvin minskat varje år sedan 2012/2013.

Tidningen Svensk jakt har gjort en sammanställning över hur många vildsvin som sköts i Sverige, län för län, under varje säsong sedan 2012/2013. Under förra jaktsäsongen sköts 102 923 vildsvin i Sverige, vilket är den högsta registrerade siffran någonsin.

I Kalmar län sköts 10 161 vildsvin under 2016/2017, vilket är en 40-procentig minskning jämfört med toppnoteringen 2012/2013 då 16 408 vildsvin sköts. Men att antalet skjutna vildsvin i Kalmar län minskar samtidigt som antalet skjutna vildsvin i Sverige ökar beror inte på att länets jägare jagar mindre.

– Avskjutningsstatistiken speglar väldigt väl vildsvinsstammens utveckling och storlek, säger Fredrik Zethraeus, jaktvårdskonsulent vid Svenska jägareförbundet Region syd.

– De områden som haft vildsvin ett tag, som Kalmar län, har haft en topp och jag upplever nog att vildsvinsstammen har stabiliserats och till och med minskat lite.

Att stammen ökat nationellt beror enligt Zethraeus på att vildsvinen sprider sig till nya områden.

– De sprider sig successivt norrut och dit de sprider sig skjuts det också fler vildsvin. Men här i kärnområdena i södra Sverige finns det inte så mycket mer mark att sprida sig till och därför minskar avskjutningen.

Vildsvinsstammen är enligt Fredrik Zethraeus på Svenska jägareförbundet under kontroll i Kalmar län.
Foto: ROBIN HALDERT / TT
Vildsvinsstammen är enligt Fredrik Zethraeus på Svenska jägareförbundet under kontroll i Kalmar län.

Men avskjutningarna minskar år för år, borde de inte i stället ligga på en jämn nivå om man nått en stabil nivå på stammen?

– När det sköts som mest för tre-fyra år sedan så sköts lite mer än tillväxten, vilket successivt minskat stammen. Det har gjort att jägarna inte har lika mycket jaktlycka i dag och att det krävs fler timmar innan du lyckas och då hinner du inte skjuta lika många. Därför minskar avskjutningen.

Så jägarna i Kalmar län ägnar inte mindre tid åt vildsvinsjakt i dag jämfört med tidigare?

– Nej, det tror jag inte. Jag upplever det som att det finns ett ganska bra system i länet där markägarna har vildsvinsstammen under kontroll. Sedan kan det finnas lokala variationer där det jagas för mycket eller för lite, men överlag i länet så har de kontroll på stammen.