Fem års arbete med storskolan kantat av protester

Gröndal Artikeln publicerades
Lasse Johansson (S) var inte orolig för överklaganden av Tallhagsskolan, uppgav han 2015.
Foto: Karin Asmundsson
Lasse Johansson (S) var inte orolig för överklaganden av Tallhagsskolan, uppgav han 2015.

Hösten 2019 var det tanken att nya storskolan skulle stå klar. Men projektet har kantats av protester.

För fem år sedan, i april 2014, stod det klart att det skulle bli tufft för Kifab när Linnéuniversitetet flyttar. 40 miljoner av omsättningen på 114 miljoner kom då från universitetet.

Eftersom man inte visste vad man skulle göra med gamla Teleskolan, skrevs värdet ner med 56 miljoner kronor.

– Man kanske kan tänka sig att en friskola etablerar sig här, eller en kommunal skola i någon omflyttning de närmaste åren, sa Kifabs vd Michael Gelebo till Östra Småland då.

Nu började ett arbeta med att befolka lokalerna, och i december 2017 pekade allt mot att särskolan skulle flytta till lokalerna, jämte en ny storskola.

Med storskolan skulle man slippa utbyggnad av Lindöskolan, Vasaskolan och Kalmarsundsskolan, som började bli allt trängre.

Politikerna såg ingen risk för överklagan.

Men där hade de fel. Efter en två timmar lång debatt sa kommunfullmäktige i januari 2016 ja till storskolan. Nu började föräldrarna protestera mot att cykelvägen var trafikfarlig, och en kriminolog slog larm om att en så stor skola kan bli en grogrund för kriminalitet och mobbning.

Men planerna för skolan rullade vidare, och den kostnadsberäknades till 185 miljoner kronor.

De delar som redan nu är klara för att byggas är upphandlade till 56,4 miljoner kronor.

Trafikfrågan förföljde kommunen i två år, och gör det ännu. I september förra året sågade länsstyrelsen kommunens trafikplan och grannarna på Getingen överklagade.

Länsstyrelsen ändrade sig sedan, och grannarna fick i veckan avslag på sin överklagan. De har till den 9 april på sig att överklaga till mark- och miljööverdomstolen.