Fem attefallshus kan bindas ihop

Förlösa Artikeln publicerades

De fem attefallshusen som tidigare skulle vara i Påryd men nu planeras sättas upp i Förlösa kan bindas ihop till ett.

Det framgår av yttrandet från projekt- och exploateringsenheten på Kalmar kommun, som i ett yttrande säger att de inte har några synpunkter på att husen sätts upp.

De hem husen kan få ett skärmtak och plank som hopbindande faktor.

Attefallshusen köptes tidigare av Kalmar kommun för att användas till flyktingar på Jonas Backe i Påryd, men planerna gick i stöpet.

Efter det såldes de fem husen på auktion, och planeras nu hamna i Förlösa. Inte heller där vill grannarna se nya hus, utan uppsättandet har överklagats.