Fem miljarder satsas på välfärd - ”det är för lite”

Kalmar län Artikeln publicerades
Laila Naraghi presenterade under onsdagen regeringens kommande budget.
Foto: Eric Arenius
Laila Naraghi presenterade under onsdagen regeringens kommande budget.

Sex av länets kommuner får del av de extra 80 miljoner kronor som regeringen satsar på orter som drabbats extra hårt av migrationen. Och länets kommuner får 83,5 miljoner av de fem välfärdsmiljarderna.

Samtidigt kritiseras den välfärdssatsning på fem miljarder som presenteras som för svag.

Kalmar får 23,5 miljoner kronor. Kommunalråd Johan Persson (S) i Kalmar skulle vilja se det dubbla.

– Kommunsektorn kommer framåt behöva betydligt större tillskott för att klara välfärden.

När regeringen nu presenterar sin budget är det riksdagsledamot Laila Naraghi (S) från Oskarshamn som presenterar de lokala effekterna.

Hon vill särskilt framhålla att det sker en förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin, förutom det välfärdspaket på fem miljarder som delas ut till landets kommuner och regioner, som ska ge länets kommuner 83,5 nya miljoner och regionen 35,8 miljoner kronor.

Det som är bra är att kommunerna får använda pengarna som man vill, förklarar hon.

Fem miljarder låter mycket, men räcker det?

– Man skulle alltid behöva mer pengar, menar Naraghi.

De fem välfärdsmiljarderna blir 20 på en mandatperiod. Johan Persson i Kalmar skulle vilja se 40 miljarder i stället.

– Finansdepartementet räknar med att det behövs över 100 miljarder de kommande åtta åren. Man tillsätter nu en välfärdskommission, vilket är bra. Det grundar förhoppningsvis för mer resurser i nästa budget, förklarar Persson.

Fakta

Välfärdspengar

Så här fördelar sig de fem miljarderna i länet:

Högsby 2 073 000 kr.

Torsås 2 426 000 kr.

Mörbylånga 5 155 000 kr.

Hultsfred 4 888 000 kr.

Mönsterås 4 612 000 kr.

Emmaboda 3 221 000 kr.

Kalmar 23 465 000 kr.

Nybro 6 927 000 kr.

Oskarshamn 9 215 000 kr.

Västervik 12 511 000 kr.

Vimmerby 5 375 000 kr.

Borgholm 3 700 000 kr.

Region Kalmar 35 815 000 kr.

Dessa kommuner får del av de 80 miljonerna för att de haft högt flyktingmottagande:

Högsby 1 900 000 kr.

Torsås 900 000 kr.

Hultsfred 3 300 000 kr.

Mönsterås 1 600 000 kr.

Emmaboda 1 500 000 kr.

Nybro 3 000 000 kr.

Visa mer...

80 miljoner satsas också på 32 kommuner med högt flyktingmottagande. Sex av de kommunerna finns i Kalmar län: Högsby, Hultsfred, Torsås, Mönsterås och Emmaboda. Mest får Hultsfred, 3,3 miljoner kronor, följt av Nybro, tre miljoner.

Totalt blir det 12,2 miljoner kronor.

Ingen av länets kommuner får ta del av de 410 miljoner kronor som satsas på att minska segregationen.

De fem miljarderna är en mindre summa än de 6,1 miljarder som försvinner ur statskassan när värnskatten avskaffas.

– Jag hade gärna sluppit ta bort värnskatten, men den här budgeten är en kompromiss. Det var L som ville det, förklarar Laila Naraghi.

– De borgerliga sänkte skatten med 140 miljarder på åtta år. Vi ser till att det inte upprepas.

Men ni är med och tar bort värnskatten. Och fortsätter med skattesänkningar på 13 miljarder i åtta år, det blir 104 miljarder på åtta år.

– Det här gäller bara 2020. Moderaterna sänkte med 140 miljarder på åtta år. Vi kommer inte att komma upp i de nivåerna.

Flera av de skattesänkningar som görs nu kommer gynna männen mer än kvinnorna. Förutom värnskattens avskaffande sänks också skatten för de rikaste pensionärerna. Jo, så är det, konstaterar Naraghi.

– Män och rika män tjänar mest på skattesänkningarna. Men vi har redan tidigare sänkt skatten för de pensionärer som tjänar under 17 000 kronor.

Boende i Norrlandslänen och delar av västra Sverige får också sänkt skatt. Bensinskatten utlovas också att sänkas, samtidigt som det blir ny skatt på plastpåsar och förbränning av avfall, något som kan påverka sophämtningsavgiften.

Naraghi framhåller satsningar på utbildning, till exempel yrkesutbildningarna. Länets företag skriker efter utbildade därifrån.

Linnéuniversitet kommer också få 831 nya utbildningsplatser i Kalmar och Växjö. Totalt i landet ska det bli 25 000 nya utbildningsplatser.

Antalet lärarassistenter ska också fördubblas och äldreomsorgen ska utvecklas. Även polisen, försvaret och rättsväsendet får mer resurser.

Fakta

Budgeten

Skatteförändringar i budgeten:

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt avskaffas (s.k. värnskatt)

Skatten för personer över 65 år sänks

Ett krav på elektronisk betalning vid rot- och rutarbeten införs

En skattereduktion för boende i vissa geografiska områden bör införas

Medel för ytterligare skattesänkningar på jobb och företagande inom ramen för den gröna skatteväxlingen sätts av för 2021

Ett ekonomiskt arbetstagarbegrepp bör införas

Ett ingångsavdrag bör införas

Ett förstärkt avdrag för forskning och utveckling bör införas

Taket för uppskov vid bostadsförsäljningar bör höjas

En skatt på finanssektorn bör införas från 2022

Skatt på avfallsförbränning bör införas

Skatten på drivmedel bör sänkas

Skatt på plastbärkassar bör införas

Källa: Regeringen

Visa mer...