Femton våningar planeras vid Norden

Sandås Artikeln publicerades
En av flera idéskisser som Atrio tagit fram. Vy från Södra vägen i sydost.
Foto: Atrio
En av flera idéskisser som Atrio tagit fram. Vy från Södra vägen i sydost.

Nu planeras 70 000 kvadratmeter bostäder och lokaler vid Bragebron. I konceptet ingår ett 15-våningshus, alltså lika högt som Kajalen.

Det är Manillafastigheter, med c/o-adress Incita, alltså Jan Eklunds fastighetsbolag, som nu lämnat in en begäran om planbesked för fastigheten Palmen 6.

Där finns i dag företaget Norden, som just nu bygger för att flytta till Snurrom och nya lokaler vid E22.

I ansökan skriver Eklund att ambitionen är att under ett antal år bygga 70 000 kvadratmeter bostäder samt lokaler för samhällsnyttig verksamhet. Rent tekniskt skulle det alltså kunna bli 1 000 trerumslägenheter.

Manillafastigheter tänker sig att det i snitt ska vara sex våningar högt i området, men att det ska vara någon spetsbyggnad på upp emot 15 våningar.

Atrio har gjort volymstudier, och Manillafastigheter räknar med att man med detta projekt bebygger 25 procent av markytan.

Hela fastigheten är 45 279 kvadratmeter och den uthyrningsbara arean är i dag 26 500 kvadratmeter. Det blir alltså mindre byggt på marken i det nya förslaget.

Intill tubtillverksfabriken finns en gammal fruktträdgård och park.
Foto: Helen Edvall
Intill tubtillverksfabriken finns en gammal fruktträdgård och park.

Tidigare, under hösten, kom beskedet att Incita skrivit avtal om att för 121 miljoner kronor sälja markområdet till Limhamnsbaserade investmentbolaget SIG Invest.

SIG Invest förklarade då att kommunledningen i Kalmar varit mycket angelägen och uttryckt en önskan om att bostäder ska uppföras på den centrala marken. Därför kommer detaljplanearbete att inledas och planen är att det ska finnas en färdig detaljplan för bostäder när Norden flyttar ut.

Parallellt med detta pågår en utredning om att lägga Kalmars nya centralstation i området kring Norden.