Fetmakirurgi minskar risk för hjärtsvikt

Kalmar län Artikeln publicerades
Överviktiga som genomgår fetmakirurgi löper 35 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt visar en ny studie.
Överviktiga som genomgår fetmakirurgi löper 35 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt visar en ny studie.

Sedan år 2000 har dödligheten i hjärtsvikt minskat med 23 procent i landet, men årligen dör fortfarande över 100 personer i Kalmar län i sjukdomen. Nu visar en ny studie att fetmakirurgi ger minskad risk för hjärtsvikt.

Den nya studien, som genomförts med stöd av Hjärt-Lungfonden är publicerad i European Heart Journal.

Studien visar att överviktiga som genomgår fetmakirurgi löper 35 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med de som enbart behandlas med läkemedel och kostomläggning.

I studien har över 4 000 svenskar med fetma följts under mer än två decennier. Hälften av deltagarna genomgick fetmakirurgi och hälften använde annan fetmabehandling som läkemedel och kostomläggning.

Upptäckten kan få stor betydelse för överviktiga personer i Kalmar län och på sikt minska förekomsten av en av våra dödligaste folksjukdomar.

– Det här är första gången en studie visar att viktnedgång har ett tydligt samband med risken att drabbas av hjärtsvikt. Vi ser även att den positiva effekten ökar ju större viktnedgången är. Studien kan få stor inverkan vid val av behandlingsmetod för den enskilde patienten, säger Kristjan Karason, överläkare och docent vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Tack vare forskning och forskningsbaserad kunskap har dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minskat med hela 44 procent i Kalmar län sedan millennieskiftet, enligt Hjärt-Lungfonden.

Medan stora framsteg skett inom exempelvis hjärtinfarkt och stroke, har den positiva utvecklingen inom hjärtsvikt gått betydligt långsammare.