Fett från Ströget översvämmar grannens innergård

Kalmar Artikeln publicerades
Mikael Gadd bor på Storgatan 26 och är en av de som drabbas av stanken från det översvämmade fettet från grannen Ströget.
Foto: Anton Hansson
Mikael Gadd bor på Storgatan 26 och är en av de som drabbas av stanken från det översvämmade fettet från grannen Ströget.

I över ett års tid har innergården på Storgatan 26 vid flera tillfällen drabbats av en otrevlig stank. Orsaken är fett som svämmar över – fett från grannfastigheten Ströget.

Bakgrunden till problemet är en så kallad fettavskiljare som används av restaurangerna som har sin verksamhet i Ströget. Avskiljaren har vid upprepade tillfällen svämmat över vilket föranlett en ytterst potent odör då fettet trängt upp på innergården i grannfastigheten.

– Det går inte att vistas på gården när det har svämmat över. Det har luktat förfärligt och vi hyresgäster har inte kunnat ha fönster öppna mot innergården, berättar Mikael Gadd som bor i huset.

Sedan åtminstone ett år har fettavskiljaren svämmat över vid flera tillfällen. När det har hänt har Strögets hyresvärd sett till att folk kommit och tömt den, ibland så ofta som en gång i veckan.

Problemet är invecklat då fettavskiljaren som används av restaurangerna på Ströget inte finns på Ströget – den finns under grannfastighetens innergård.

– Tidigare tror jag att det var samma ägare till båda fastigheterna. Nu är det olika ägare och det tycks ha fungerat fram tills för något år sedan, säger Christian Sandholm, miljöinspektör på miljöenheten inom samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun.

Bild från en av gångerna fett bubblat upp på innergården.
Foto: Privat
Bild från en av gångerna fett bubblat upp på innergården.

Stanken från innergården har, förutom en olägenhet för de boende, varit ett problem för caféet OAS som har fönster inåt gården.

– Vi får ha fönstret stängt för annars kommer lukten in i caféet och då kan vi inte ha kunder här. Och vi måste köpa en air conditioner till sommaren för att fönstret måste vara stängt, säger Shahram Soltani som äger OAS.

Vem som ska lösa problemet är inte helt självklart. Strögets fastighetsägare, M A 13 Fastigheter, ansvarar för att restaurangerna där har fungerande fettavskiljare. Men då den nuvarande fettavskiljaren finns under grannfastigheten, Storgatan 26, har även dess fastighetsägare ett ansvar. Kommunens ansvar är för tredje part.

Ett beslut från Miljöenheten från den 14:e juni förra året dikterade att M A 13 Fastigheter ansvarar för att fortlöpande tömma fettavskiljaren ”med ett sådant intervall att förnyade översvämningar undviks.”

– Vi har ansvar för att det inte blir en olägenhet för tredje part, det vill säga de boende. Vi försöker se till att problemet löser sig men hur det ska göras är fastighetsägarnas ansvar, säger Christian Sandholm.

I beslutet från förra året kan även utläsas att ”efter yttrandet från fastighetsägaren har det, trots dennes försäkran om utförda åtgärder uppstått nya översvämningar” och att en bättre överenskommelse måste göras.

Strögets fastighetsägare Niko Saber säger till Östra Småland att man har löst problemet för tillfället och att fettavskiljaren går att använda av restaurangerna som har verksamhet i Ströget.

– Men det är tillfälligt. Vi håller på att se över lösningar för framtiden med offerter och så vidare.

Skulle problematiken fortsätta kan det bli aktuellt med vitesbeslut, enligt miljöinspektör Christian Sandholm.

– Den nuvarande lösningen är inte optimal. Vi försöker få till stånd en lösning men om problemet uppstår fler gånger skulle nästa steg kunna bli vitesbeslut, det vill säga att man kan få betala vite varje gång det sker.