Fick en minuts förvarning - tåg stannade 100 meter från dement man

Smedby Artikeln publicerades
En tågförare fick bara en minuts förvarning och lyckades få stopp på krösatåget 100 meter från en dement man i spåret vid Smedby. Arkivbild.
Foto: Tomas Löwemo
En tågförare fick bara en minuts förvarning och lyckades få stopp på krösatåget 100 meter från en dement man i spåret vid Smedby. Arkivbild.

Den 21 juli 2017 upptäckte en tågförare att en äldre man befann sig på spåret framför tåget vid Smedby. Mannen gick bort från spåret när föraren tutade. Kort därpå fick nästa tåg bromsa kraftigt för att inte köra på mannen, som då satt mitt i spåret.

Den demente mannen hade rymt från ett demensboende och när den första tågföraren lyckats få honom att flytta på sig ringde föraren upp fjärrtågklareraren. Denne sitter i trafikledningscentralen i Malmö och ansvarar för övervakning och styrning av hela Kust till kustbanan.

Fjärrtågklareraren ringde upp nästa tåg på sträckan och förvarnade om mannen. Nästa tågförare, som hade 60 sekunder på sig att agera innan han kom till den aktuella platsen, bromsade omedelbart ner från 140 kilometer i timmen till 50-60 kilometer i timmen och kunde därmed få stopp på tåget när denne sedan upptäckte mannen som då satt i spåret. Tåget befann sig cirka 100 meter från den mannen när det stannade.

Tågföraren ringde fjärrtågklareraren igen och ombads sakta rulla fram och försöka prata med mannen, som sitter på knä och kastar stenar åt olika håll. När tåget närmar sig reser sig mannen upp och går runt till tågets baksida. Tågföraren meddelar fjärrtågklareraren som ger denne tillstånd att fortsätta färden mot Kalmar. När tåget ska börja rulla upptäcker emellertid föraren ännu en person som kommer springande längs spåret, en vårdare på väg mot mannen. Vårdaren lyckas emellertid inte heller få bort mannen från spåret och vårdaren och föraren kommer överens om att invänta klartecken från polisen innan tåget rullar vidare. Först då bestämmer fjärrtågklareraren att spärra av sträckan för fler tåg.

Trafikverket har noga utrett händelsen och har identifierat två huvudsakliga brister. Dels saknas stängsel i anslutning till den järnvägsviadukt som mannen sannolikt klättrade upp på spåret via. Dels borde fjärrtågklareraren spärrat av sträckan från mer trafik vid första larmet om den demente mannen.

Fjärrtågklareraren har i utredningen kommenterat frånvaron av avspärrning med att hen ”hade fullt upp med att få trafiken att flyta på de båda banorna och glömde bort att spärra av".

Utredningen visar att fjärrtågklareraren hade mycket att göra. Kust till kustbanan delas vanligtvis upp på två fjärrtågklarerare men på grund av personalindragningar över sommaren var en person ensam ansvarig. Utredningen menar emellertid att arbetsbördan ändå var hanterbar. Däremot slår man fast att ingen riskbedömning gjordes innan beslut togs om att låta en ensam fjärrtågklareraren ansvara för hela Kust till kustbanan.