Fick vänta 13 månader på kontaktperson

Kalmar Artikeln publicerades

IVO yrkar att Kalmar kommun ska betala en straffavgift på 12 700 kronor för att ha låtit en man få vänta i 13 månader på den insats om kontaktperson som socialnämnden hade beviljat.

I sitt yrkande skriver IVO att ett beslut om denna typ av insats ska ”verkställas omedelbart.” ”Beroende av den enskildes förhållanden och insatsens art kan dock en viss väntetid medges”, fortsätter man. Men att låta det dröja från april 2017 fram till maj 2018 innan en kontaktperson kommer på plats är anmärkningsvärt menar man. Dock tar man hänsyn till att det i april 2017 fanns en person som var villig att ta uppdraget som kontaktperson för mannen, men att hen sen tackade nej. Straffavgiften på 12 700 kronor motsvarar kostnaden för den uteblivna insatsen.