Fiskarna är bara en del av allt som lever i Ljungbyån

Ljungbyån Artikeln publicerades
Carl-Johan Månsson har vadat ut i en del av Ljungbyån som fyllts med stenar för att locka öringen att leka där.
Foto: Lotta Zaar
Carl-Johan Månsson har vadat ut i en del av Ljungbyån som fyllts med stenar för att locka öringen att leka där.

Nu pågår det sista stora arbetet med att göra Ljungbyån ännu mer fiskvänlig. Med hjälp av grävmaskiner har åns kanter slätats ut och mängder av stenar har placerats ut i vattnet.

Ett provfiske i förra veckan visade att det redan trivs en hel del fisk i Ljungbyån.

– Vi såg ett 80-tal små öringar, säger fiskerikonsulenten Carl-Johan Månsson. Det är tacksamt att jobba med det här när vi vet att det finns lekfisk. De har bara trängts ihop och nu skapar vi större ytor för fisken att leka på.

Provfisket sker med el och under ett par sekunder kan man mäta och bedöma fisken innan den får simma vidare. Tanken är att göra om det i framtiden för att se vad åtgärderna ger för resultat.

Förutom öring finns gädda, abborre, mört och flera andra fiskar i ån.

– Kräftor är det också gott om.

I skogsbrynet kilar en mink förbi. Carl-Johan Månsson har också sett spår av en utter.

– Inte just här, men utter finns längs vattendraget och den gynnas av att det blir mer fisk. Själva fisket är en liten del i det hela. De här åtgärderna ökar tillgängligheten så att man kan gå längs med ån och ta del av djur och natur. Kungsfiskaren har jag sett ett antal gånger och den är en indikator på att det är ett fiskrikt vatten. Andra fåglar som trivs här är forsärla och strömstare.

Tommy Ganeholt sitter i grävmaskinen och väntar på nästa lass med sten. Carl-Johan Månsson vet hur han vill att de ska placeras.
Tommy Ganeholt sitter i grävmaskinen och väntar på nästa lass med sten. Carl-Johan Månsson vet hur han vill att de ska placeras.

Det är riktigt lågt vattenstånd i ån. Grävmaskinisten Tommy Ganeholt kan utan problem ha maskinen ute i vattnet.

– Jag har gjort en väg till dumpern så att den kan köra ner mer material.

Det som ska få fisken att trivas och vilja leka är allt från stora block ner till småsten. Tommy får noggranna instruktioner om hur stenarna ska placeras. Han var även med och grävde i fjol.

– Då såg jag till och med en räv här.

Framför grävmaskinen ligger vattnet stilla.

– Jag vill inte att det ska se ut som en dansbana, säger Carl-Johan.

När vattnet är i rörelse blir det både mer syresatt och svalare.

– Öringen är en kallvattensart som inte vill ha mer än 20 grader.

Ljungbyån blir mer levande

 

Fakta

Ljungbyån

Ljungbyåns källor finns i västra delen av Nybro kommun. Den rinner genom ett variationsrikt landskap med mycket värdefulla odlingsmarker, översilningsmader och sumpskogsmarker med barr-, bland- och lövskogar följer omväxlande ån. Ett Natura 2000-område finns i ådalen.

Ljungbyån har haft en stor betydelse ur ett kulturhistoriskt perspektiv. I de nedre delarna finns många stenåldersboplatser lokaliserade till ån. Sannolikt har bland annat fisket varit en bidragande orsak. Området kring ån utvecklades här snart till en betydande centralbygd, vilket bland annat avspeglas i många gravfält utmed ån, storgårdar, Hossmo försvarskyrka och kungsgård.

Källa: Wikipedia

Visa mer...