Fisken ska få leka mer i Ljungbyån

Ljungbyån Artikeln publicerades
De här fyra områdena är aktuella.
De här fyra områdena är aktuella.

Nu ska fisken i Ljungbyån få nya lekbottnar. Fyra platser ska återställas. En av dem får kommunen ta för hand.

Projektet omfattar Ljungbyån väster om Ljungbyholm.

Tanken är att man återigen ska skapa lite fina strömmar, som fisklivet mår bra av.

15 kubikmeter lekgrus ska läggas ut på en yta av 380 kvadratmeter.

Länsstyrelsen tycker att projektet är en god idé, och har gett sitt godkännande. Eftersom det är en känslig miljö måste åtgärderna utföras under augusti och september, och när det är lågvatten.