Fler barn gör att gränserna mellan skolorna ändras

Kalmar Artikeln publicerades
Gränserna mellan skolorna ändras i takt med att befolkningen växer.
Foto: buijn
Gränserna mellan skolorna ändras i takt med att befolkningen växer.

När norra Kalmar byggs ut ändras gränserna för skolornas upptagningsområden. Men på sikt räcker inte det. Det kommer att behövs en ny skola i Snurrom. – Vi vet inte när. Men vi har begärt att få en tillräckligt stor tomt i ett tillräckligt bra område, säger förvaltningschefen Mats Linde.

Att planera för nya förskolor och skolor tar tid.

– Ungefär två och ett halvt år för en förskola. Då har många blivande föräldrar inte ens träffats.

En del förskolor tar längre tid.

– Förskolan Lindö tog tolv år, med detaljplan och investeringsmedel och överklaganden. I stort sett ligger vi rimligt i fas. Men det är jättesvårt att beräkna. Förskolan Snurrom öppnade i mars och beräknas vara fylld i januari, med förskolan Smedjan i Lindsdal låg vi efter och fick ha en filial i industriområdet. På totalen är det rätt, i enskilda områden kan vi ha ett halvår fel åt ena eller andra hållet.

Under onsdagen fick politikerna i barn- och ungdomsnämnden information om planerna för framtida upptagningsområden.

– Det är en pågående process. När i växer som stad måste vi dela upp oss lite annorlunda. Men flyttar inga barn som nu går i skolan, säger nämndens ordförande Lasse Johansson.

När man ändrar gränserna tar man hänsyn till flera faktorer, bland annat befolkningsutveckling, socioekonomiska faktorer och trafiksäkerhet.

Skolans och förskolans upptagningsområden är en geografisk indelning som reglerar skolornas ansvar för de barn som bor i området. Det handlar också om ett sätt att definiera skollagens ”närhetsprincip”.

Upptagningsområdet kan inte vara större än vad förskolan eller skolan klarar.

I dag har flera förskolor gemensamma upptagningsområden med gemensamt ansvar för kö och placering. Det gäller förskolorna i Kalmarsundsskolans område, Funkaboskolans område och Vasaskolans område. Nu delas dessa upp så att varje förskola får sitt eget geografiska område.

Förskolan Vimpeltorpet är en ny enhet från 1 juli 2018. Den består av förskolan på Snurrom och den kommande förskolan på Karlssons äng. Upphandlingen av förskolan på Karlsson äng avbröts, men är nu ute igen.

Förskolan Trollets område avgränsas av Funkaboskolans södra delar.

Förskolan Ljusstaden, Förskolan Björkenäs och Förskolan Ögonstenen ingår i Kalmarsundsskolans upptagningsområde. Gränsdragningen mellan enheterna baseras på antal platser och antalet barn som bor i varje område. Varje område får också en blandning av olika boendeformer.

Nu ska förslagen skickas ut till berörda skolor och förskolor för att få in personalens och vårdnadshavarnas synpunkter.