Fler drabbas av förmaksflimmer

Kalmar Artikeln publicerades
I Kalmar län handlar det om cirka 5800 personer som har diagnosen förmaksflimmer.
I Kalmar län handlar det om cirka 5800 personer som har diagnosen förmaksflimmer.

I Sverige har fler än 370 000 personer diagnosen förmaksflimmer, och hjärtproblemet ökar. I Kalmar län handlar det om cirka 5800 personer.

Det är 3,15 procent av befolkningen, därmed något högre än rikssnittet på 2,89.

Det visar Flimmerrapporten 2018, som ges ut av Riksförbundet HjärtLung, som också konstaterar att ett strukturerat omhändertagande kan minska hjärt-kärlrelaterad sjukhusvård och halvera dödligheten.

Mörkertalet över drabbade är stort och uppskattas till över en halv miljon personer. Det är en ökning jämfört med 2012 som visade att 210 000 personer hade diagnosen. Var fjärde person över 40 år förväntas bli drabbad och från 60 års ålder ökar sannolikheten.

Obehandlat förmaksflimmer ökar risken för stroke och hjärtsvikt.

Symtombilden varierar från person till person, men uttalad trötthet är vanligt. Vanligt är också snabb och oregelbunden hjärtklappning, yrsel, tryck över bröstet, andfåddhet och ibland svimning. Kvinnor drabbas i snitt cirka 10 år senare i livet än män, men har sämre prognos när de väl insjuknar. Riskfaktorer förutom ålder är underliggande hjärt-kärlsjukdom, som högt blodtryck, fel i hjärtklaffar eller hjärtsvikt. Typ 2-diabetes och giftstruma ökar också risken liksom hög alkoholkonsumtion, sömnbrist och stress.