Fler fall av TBE än någonsin tidigare

Sverige Artikeln publicerades
Antal rapporterade TBE-fall 1998-2018.
Foto: Skärmdump Folkhälsomyndigheten
Antal rapporterade TBE-fall 1998-2018.

År 2017 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år.

Det visar Folkhälsomyndighetens sammanställning.

Majoriteten av fallen anmäldes som tidigare från Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västra Götalands län. De flesta av dessa personer hade smittats längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren respektive Vänern och Vättern.

Likt tidigare år var det en större andel män (63 procent) än kvinnor bland de rapporterade fallen av TBE. Sjukdomen var vanligast i åldersgruppen 40–69 år, men spridningen var stor, från 1 till 95 år.

År 2017 startade TBE-säsongen i april och pågick så länge som till december. Flest personer insjuknade i juli. För varje enskild månad från juli till och med november anmäldes fler fall än någon gång tidigare under motsvarande månad sedan sjukdomen blev anmälningspliktig i sin nuvarande form 2004.

Förutom att det anmäldes ovanligt många fall under 2017 har TBE-incidensen visat en signifikant ökande trend som pågått under de tre senaste decennierna. Det beror enligt Folkhälsomyndigheten sannolikt på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värddjur, vegetationsperiodens längd och vädret.

Varför incidensen var ovanligt hög under just 2017 är oklart. Troligt är att vädret, som under sommaren saknade en längre varm period och höga temperaturer, hade en inverkan.

Fakta

Skydd mot fästingar

Fästingar är aktiva under vår, sommar och höst. De brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att välja ett lämpligt bettställe kan följande råd minska risken att bli fästingbiten:

1. Kontrollera huden och kläderna regelbundet för att upptäcka och ta bort eventuella fästingar.

2. Inspektera hela kroppen efter det att du har vistats i fästingområde.

3. Heltäckande kläder skyddar delvis mot fästingbett.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa mer...