Fler fattiga söker hjälp hos stadsmissionen

Kalmar Artikeln publicerades
Susanne Lundström var glad över att få berätta om stadsmissionens verksamhet. ”Vi behöver nå ut så vi får fler volontärer.”
Foto: Lotta Zaar
Susanne Lundström var glad över att få berätta om stadsmissionens verksamhet. ”Vi behöver nå ut så vi får fler volontärer.”

Stadsmissionens direktor Susanne Lundström höll i ett angeläget samtal om fattigdom på tisdagen. Det var en liten men intresserad skara som kommit till länsmuseet för att delta i diskussionen.

Susanne Lundström pratade om hur samhället har förändrats under de senaste åren för människor som är i behov av samhällets stöd. Frivilligorganisationer som stadsmissionen har fått en mycket större roll.

– Det har förändrats väldigt mycket under de fyra år som jag har varit direktor på stadsmissionen. Människor som är inne i systemet får inte längre sina behov tillgodosedda. Stadsmissionen ska vara ett komplement, men nu känns det som att vi är en del av välfärdssystemet.

Susanne Lundström berättade att stadsmissioner på andra orter har klivit fram och lagt offerter när välfärdstjänster privatiseras.

– En del är väldigt duktiga på att driva upphandlingar. Kalmar är den enda stadsmission i Sverige som inte gör det.

En del av diskussionen handlade om stadsmissionens mest kända verksamhet, secondhand-affären. Mindre känt är den sociala och diakonala verksamheten med lunchservering.
Foto: Lotta Zaar
En del av diskussionen handlade om stadsmissionens mest kända verksamhet, secondhand-affären. Mindre känt är den sociala och diakonala verksamheten med lunchservering.

Landets stadsmissioner har beskrivit hur de ser på läget i Fattigdomsrapporten som kom i höstas.

– Den visar att sex av tio som stadsmissionen möter idag är i långvarigt behov av försörjningsstöd. Jag är oroad över den här förskjutningen. Det är människor som får hänvisning till oss från socialtjänsten.

Susanne Lundström berättar att arbetet har gått från att vara förebyggande till att hantera akuta situationer.

– Vi möter människor där det väldigt snabbt har gått utför och under den tiden får man ingen insats. Samhällsekonomiskt kostar det oerhört mycket, men framför allt handlar det om människor som tvingas kämpa för att ta sig upp igen. Vi möter mer och allvarligare behov än förut. Det har gjort att vi går back ekonomiskt och tvingas prioritera bland de behövande som vi möter.

Enligt socialstyrelsens beräkning finns det närmare 280 hemlösa i Kalmar kommun.

– Siffran gör att vi syns på kartan, det finns ett stort jobb att ta tag i. I fjol startades ett treårigt projekt för att motverka hemlöshet.

Projektet heter Bostad först och har lyckats väl i andra länder.

– Det är ett långsiktigt förebyggande arbete där man har ett team runt en person. Man börjar med bostaden och bygger på andra insatser efter behov.

Kalmar stadsmission har inget härbärge, men har vid tillfällen hjälpt människor från andra kommuner med akut boende. Dock har kommunernas reaktion varit en besvikelse.

– När vi har ringt dem om boendesituationen har vi fått höra att ”det har ju stadsmissionen löst”, så vi är försiktiga.