Flygplatsen gör ett minusresultat i år

Flygstaden Artikeln publicerades
Att allt färre väljer flyget märks när flygplatsen ska få ihop sin budget.
Foto: Paul Madej
Att allt färre väljer flyget märks när flygplatsen ska få ihop sin budget.

Kalmar Öland Airport räknar med ett minusresultat i år. Det beror främst på färre resande, men även på att man har räknat fel på skatten.

Flygplatsen hade räknat med att gå med 100 000 kronor i vinst. Men så ser det inte ut att bli. Rapporten från augusti visar på en helårsförlust på 400 000 kronor. Till det kommer kravet från Skatteverket på 220 000 kronor som vi skrev om nyligen.

– Den av Skatteverket beslutade momsdebitering får påverkan på vårt resultat för 2019, bekräftar Ronny Lindberg som är vd för Kalmar Öland Airport.

Han förklarar skattemissen med att rutiner inte följts.

– I samband med en organisationsförändring har vi brustit i våra interna rutiner när det gäller redovisningen av kostnader som härrör till lokaler, som hyrs ut till icke momspliktig verksamhet. Vi har nu säkerställt att våra interna rutiner är uppdaterade och följer gällande skattelagstiftning.

I somras berättade vi att färre väljer att ta flyget från Kalmar och den trenden håller i sig.

Prognosen i augusti var att få 231 000 passagerare i år, en minskning med 4,5 procent jämfört med i fjol. Inrikestrafiken minskar med 7,5 procent medan chartertrafiken ökar med 12,8 procent.

Trots färre passagerare hittills i år räknar flygplatsbolaget med att fler kommer att vilja flyga längre fram. Den ekonomiska planeringen anger 246 000 passagerare 2022 och 256 000 passagerare 2024.

Flygplatsen förklarar minskningen med att miljödebatten påverkar resandet och att när konjunkturen går neråt så syns det tidigt i flygtrafiken.

Nedgången i trafiken ger minskade intäkter. Det gäller inte bara trafiken utan även för parkering och butik. Flyget hade också gratis charterparkering under sommaren.