Folk i förening

Kalmar Artikeln publicerades

PRO Rockneby-Läckeby

Ett välbesökt Årsmöte. Mötet inledes med parentation. Komminister Lina Grimhammar höll en andaktsstund. Bred dina vida vingar och Härlig är jorden. Där efter intogs en lunch av kroppkakor. Bo ström Valdes till att leda årsmötesförhandlingarna, nyval av Thomas Hjälm till sekreterare, alla övriga i styrelsen omvaldes. Avgående sekreterare Paul Bremer avtackades med en orkidé. En genomgång av veteranvetartävlingen 20/3 som föreningen står som värd för. Påminde om NEWS 55 på Guldfågels arena 26-27 februari. Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning.