Folk i förening

Årsmöte Artikeln publicerades

Dörby-Hossmo-Kläckeberga-Förlösa  Rödakorskrets  har haft kretsstämma på Frikadellen i Lindsdal.

Ordförande Gunilla Tullare hälsade de närvarande varmt välkomna. Till att leda stämman valdes K-G Ämtvall. Till kretsordförande för ett år  omvaldes Gunilla Tullare. Övriga styrelseledamöter som omvaldes för ett år var Gun-Britt Holgersson, Gerd Karlsson, Britt Alderborg och Sig-Britt Nilsson. Kerstin Eriksson, Yvonne Cederblad och Birgitta Petersson kvarstår i styrelsen. Under året har anordnats basarer och bössinsamlingar. Även aktiviteter på träffpunkterna i Lindsdal och Rinkabyholm har pågått. Kretsen har engagerat sig i besöks- och sjukvärdinneverksamhet, asylboenden, anhörigstöd samt Mötesplatsen Kupan. Sammanlagt har kretsen bidragit med 158 508 kr till olika ändamål under år 2017. Jakob Ämtvall, studerande ämnet mänskliga rättigheter i Uppsala, berättade om sin praktik hos UNHCR, FN:s flyktingorgan, som samarbetar med bland annat Röda Korset. SPF-kören underhöll med vacker sång.