Folk i förening

Ortsdatering Artikeln publicerades

Personskadeförbundet RPT i södra Kalmar Län Har hållit sitt årsmöte på TIC-huset i Kalmar.

Mötet öppnades av ordförande Siv Egertz som hälsade alla välkomna. Till årsmötesordförande valdes Johnny Lindersson samt protokollförare Eivor Fransson. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomgicks varefter styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Till ny ordförande valdes Ingrid Gunnarsson. Nya i styrelsen: Eivor Fransson, kassör samt Börje Fransson sekreterare. Kvarstår Siv Egertz v. ordf., Karin Johansson, Rosita Eskilsson samt Ing Britt Karlsson. Revisorer Inga Svensén och Roland Vigersved. Rev.ers. Bertil Johansson och Johnny Lindersson, valberedning Majken Johansson och Inger Johansson. Till distriktsstyrelsen valdes Johnny Lindersson och Ingrid Gunnarsson, ersättare Börje Fransson. Blommor överlämnades till avgående ordf. Siv Egertz och årsmötesordf . Johnny Lindersson. Därefter bjöd föreningen på smörgåstårta, kaffe och kaka.