Folk i förening

Kalmar Artikeln publicerades

Smedby Södra Villaägareförening.

Årsmöte har hållits i Smedby Södra Villaägareförening i Dörby församlingshem. Föreningens mest angelägna projekt är Grannsamverkan tillsammans med polis och försäkringsbolag. Vid trygghetsmätningen 2017 visar 92 procent av de tillfrågade i Smedby att de inte varit utsatta för någon form av brott. Bland de bästa siffrorna i Sverige. Verksamhets- och revisionsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. I strelsen ingår Donald Carlsson, Lars Åkesson, Georigos Vergos, Tommy Wilnersson, Anders Johansson, Gun Svanholm och Dan Ekström. Revisorer är Åsa Bejvall och Ulrika Fransson. Kvällens gäster var kommunpolis Lotta Petersson och från Kalmar kommun deltog Ann-Sofie Lagercrantz. Kvällens tema var grannsamverkan och trygghetsfrågor i vår boendemiljö.