Folk i förening

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmar HjärtLung

Medlemsmöte på Stensbergs servicehus. Många medlemmar hade kommit. Ordförande Maj-Britt Eriksson hälsade alla välkomna. Det gavs information om HjärtLungs verksamhet och om höstens olika aktiviteter. Det diskuterades även föreningens hemsida och användning av facebook.