Folk i förening

Kalmar Artikeln publicerades

Konstnärskollektivet Grafik 99

Bildverket har haft  höstens första  stormöte.Margit Hoffman höll i mötet  och många beslut fattades, Gabriella Thorbert  hade åter ordnat utställningsmöjligheter på Allégården i Kastlösa under Skördefesten. Krokin startar  den 4  oktober meddelade Solvig Carlsson. På  hemsidan kan man läsa om föreningen. Nästa år firas 20 år som kollektiv. En grupp  utsågs att ordna  20- årsfirandet. Man beslöt att  ta emot några fler medlemmar till föreningen.  Ingrid Olsson var sekreterare för mötet.