Folkvalda: Fler hoppade av landstingspolitiken – kommuntappet har stannat av

Kalmar län Artikeln publicerades

Landstingsfullmäktige har sett tio politiker lämna sedan valet 2014. Föregående period var det bara sex. Därmed följer Kalmar län den nationella trenden.

Foto: Fredrik Svensson,Mats Holmertz

Avhoppen från folkvalda församlingar fortsatte att öka under föregående mandatperiod, störst är ökningen i landstingsfullmäktige, enligt siffror från SCB. Statistiken, som publicerades i veckan, visar att andelen avhopp var de största under de fyra mandatperioder SCB har studerat detta.

– Att hoppa av var vanligast bland folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige av vilka 22 procent lämnade sitt uppdrag i fullmäktige innan mandatperiodens slut, skriver SCB i sin sammanställning över rikssnittet.

En siffra som perioden 2010-2014 låg strax under 20 procent. I Kalmar läns kommuner har antalet avhopp bara ökat med ett enda, från 113 till 114 stycken.

”Jämfört med föregående mandatperiod ökade dock avhoppen mest bland ledamöter i landstingsfullmäktige. ”

Två av länets kommuner hamnar på topplistan över färst avhopp. Torsås kommun toppar till och med listan. Med bara en politiker som lämnat slår kommunen bland andra Ydre, Trosa och Högsby.

Flest hoppade av i Malå, 44 procent av politikerna.

– Jämfört med föregående mandatperiod ökade dock avhoppen mest bland ledamöter i landstingsfullmäktige. Där var andelen avhopp 19 procent, en ökning med nära 5 procentenheter, skriver SCB.

Även här avviker Kalmar län, men åt andra hållet. Här har antalet avhopp ökat från sex till tio stycken. En ökning med 67 procent.

Flest avhoppare hade Moderaterna, tre stycken, följt av Liberalerna och Socialdemokraterna med två vardera. Centerpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tappade en politiker var. Ingen Kristdemokrat eller Vänsterpartist lämnade sin post i landstingsfullmäktige.

Däremot var ökningen av avhopp bland riksdagens ledamöter marginell, liksom föregående mandatperiod hoppade 10 procent av under mandatperioden.

Bland anledningarna till att politiker lämnar sina poster nämner SCB att den stora merparten av de folkvalda är fritidspolitiker och erhåller ett arvode som understiger motsvarande en 30-procentig tjänst.

– Vidare kan fullmäktigarbete i kommuner och landsting vara förlagt på tider som kan vara svåra att förena med arbets- och privatliv.

– Enligt kommunallagen ska personen vara folkbokförd i den kommun eller det landsting där den sitter i fullmäktige, och en eventuell flytt till en annan del av landet innebär att ledamoten måste lämna sitt uppdrag.

”Unga är mer benägna att flytta.”

I mätningarna har det tidigare märkts en skillnad mellan män och kvinnor. Fler kvinnor har tidigare hoppat av både kommun- och landstingspolitiken. I riksdagen har det varit mer jämställt.

Men nu har andelen män som lämnar landstingsfullmäktige blivit fler än andelen kvinnor. Men på kommunal nivå är det fortsatt flest kvinnor som lämnar.

Kommunfullmäktige i Torsås är det fullmäktige i landet som sett färst avhopp under föregående mandatperiod.
Foto: Mats Holmertz
Kommunfullmäktige i Torsås är det fullmäktige i landet som sett färst avhopp under föregående mandatperiod.

Det är också vanligare att unga, 18 till 29 år, hoppar av.

– Bland unga folkvalda i landstings- och kommunfullmäktige hoppade närmare fyra av tio av uppdraget innan mandatperioden var slut, konstaterar SCB.

– Att unga är mer benägna att flytta, exempelvis för studier eller arbete på annan ort, har tidigare mandatperioder bidragit till att unga hoppar av i högre utsträckning än äldre.

På kommunnivå sker flest avhopp fortfarande från Sverigedemokraterna, 32 procent, följt av Miljöpartiet med nära 28 procent. Sedan kommer övriga, lokala partier, Vänsterpartiet och Liberalerna på cirka 25 procent.

Avhoppen räknat på samtliga landsting och regioner ligger SD och V på samma nivå, knappt 25 procent, följt av Moderaterna och Kristdemokraterna på cirka 19 procent.

Från riksdagen är det Vänsterpartier som drabbats av flest avhopp, cirka 24 procent. Liberalerna är tvåa med cirka 16 procents avhopp.