Förälder: Farligt för cyklister på Allemansvägen

Ljungbyholm Artikeln publicerades

Det behövs en varningsskylt för att barn korsar vägen vid Allemansvägen, menar en förälder.

Det är efter att barnen börjat cykla till Ljungbyholmsskolan, och till kompisar, som det känns oroligt vid Allemansvägen, alltså Pårydsvägen.

Vid korsningen kring Byvägen skulle det behövas varningsskyltar, sänkt fart eller farthinder, menar föräldern. Det är mycket tung trafik och ibland går det fort.

Föräldern har varit i kontakt med Trafikverket, som menar att kommunen är ansvarig. Och föräldern berättar att skolan sagt att Allemansvägen är en av de två farligaste vägarna i Ljungbyholm.