Föräldrar ett hot mot idrotten

Kalmar Artikeln publicerades
Avlönade och utbildade ledare vore bättre än dagens ideella ledare menar två forskare från Linnéuniversitetet.
Foto:Vegard Wivestad Grøtt
Avlönade och utbildade ledare vore bättre än dagens ideella ledare menar två forskare från Linnéuniversitetet.

Outbildade föräldrar som ställer upp ideellt och tränar barnens lag är en ingen bra idé, i stället är det ett hot mot svensk föreningsidrott menar två forskare vid Linnéuniversitet.

Det är Marie Hedberg och Joakim Åkesson vid Linnéuniversitetet som på uppdrag av Riksidrottsförbundet tagit fram rapporten "Idrottens tränarutbildning - kartläggning och analys". Duon menar att svensk idrott borde ha avlönade barn- och ungdomstränare i stället för ideellt arbetande föräldrar.

– Man rekryterar in föräldrar i början och sedan när de har varit en tid i verksamheten så stiger de upp i åldersnivå eller sportslig nivå vilken dränerar ledarkompetensen på barn- och ungdomsnivå. De får aldrig en chans att växa till sig som tränare, säger Joakim Åkesson till Radiosporten.

– Kontentan blir ju att de yngre barnen får mindre utbildade tränare som får förlita sig på sin egen erfarenhet att vara aktiv och det är inte alltid enkelt att omsätta det i realiteten, säger Marie Hedberg.

Rebin Mardan är tränar- och ledarutbildningsansvarig på Smålands fotbollförbund. Han tycker att tanken i grunden är bra, men att det är svårt att ha ett sådant system i Sverige.

– Det är en väldigt intressant diskussion. Ett problem vi har inom svensk fotboll är att rörelsen är uppbyggd med ideella krafter, säger Mardan.

– Att våra ledare har rätt kompetens är givetvis jätteviktigt. Det är inte för inte man behöver läkarutbildning för att operera en patient. Men vad är alternativet? Om vi ska ha ledare som har lön kommer det kosta stora pengar. Det kommer att bli dyrare att spela fotboll och det tror jag ingen vill.

Rebin Mardan menar det system vi har i Sverige med ideella ledare, som vi ser som en självklarhet, i själva verket är ganska ovanligt.

– I Spanien och Portugal till exempel är det mycket högre status i att vara ungdomstränare. Ungdomstränarna har betalt och är bra utbildade, men så kostar det också betydligt mer att spela fotboll där.

– En gång var jag i Kurdistan på en ledarskapskonferens. De kunde inte fatta hur vi i Sverige kunde vilja jobba gratis för andra utan att få en enda krona.

Hedberg och Åkesson är också inne på att det borde vara mer status i att vara barn- och ungdomstränare.

– Man ska kunna göra karriär som tränare. Det är både status och att man ska kunna leva på att vara ungdomstränare och kanske vara tränare för flera lag, säger Marie Hedberg till Radiosporten.

En tanke är också att föreningarna borde tänka om vad gäller fördelningen av pengarna.

– Om man är en förening där huvudfokus är meningsfull träning för barn- och ungdomar så kanske man inte ska lägga merparten av resurserna på en a-lagstränare.

Rebin Mardan håller med om att föreningar kan omfördela resurserna men menar att inte hjälper fullt ut.

– Så enkelt är det inte. Om vi ska arvodera våra ledare kommer fotboll bli en dyr idrott och en viktig del i dag är att det är förhållandevis billigt att spela.

Mardan menar att det krävs en förändring av hela den svenska idrottskulturen för att kunna genomföra forskarnas tankar.

– Resurserna måste omfördelas till ungdomslagen, vi måste höja statusen i att vara ungdomstränare och vi måste höja avgifterna för de som spelar.