Förorenade massor grävs ur vid Rifa

Oxhagen Artikeln publicerades
Linnéstaden, första spadtaget.
Foto: Andreas Bendroth
Linnéstaden, första spadtaget.

Ett nytt dagvattenmagasin planeras vid Rifa för att ta hand om och fördröja vattnet vid exploateringen av nya området Linnéstaden.

Även om delar av marken sedan tidigare är sanerad, så är det omkring 200 kubikmeter som är förorenat. Det är luftutsläppen från Rifa-fabriken som förorenat marken. De ska skeppas till Tegelviken för sluttäckning av deponin.

1 700 kubikmeter jord under översta lagret bedöms dock inte vara förorenad och den ska läggas upp till Kalmar Vattens upplag i Smedby, för att användas igen senare.

Dammen väntas bli ungefär 2,5 meter djup.