Försenad skola väger upp för arenaköpet

Kalmar Artikeln publicerades
Djurängsskolan är försenad, och inflyttning beräknas bli efter höstlovet.
Foto: Karin Asmundsson
Djurängsskolan är försenad, och inflyttning beräknas bli efter höstlovet.

Tack vare att Djurängsskolan, Södra staden och Snurrom blev försenade klarade Kalmar nästan att köpa arenan inom budgeten, som var 620 miljoner kronor.

Det visar sig nu när Kalmar kommun börjar räkna ihop hur det gick med förra årets investeringar.

Det visade sig att Kalmar investerat för 676 miljoner kronor, jämfört med de 620 miljoner kronor som man räknat med att spendera.

Den summan inkluderar köpet av Guldfågeln arena för 244 miljoner kronor, alltså mer än en tredjedel av investeringsbudgeten.

För någon månad sedan skrev kommunalråd Johan Persson (S) att lånefinansieringen på arenan bara blev 15 procent i stället för de 100 procents belåning han uppger att kommunen räknat med.

15 procent av 244 miljoner kronor är 36,6 miljoner kronor.

Anledningen till att det inte blev mer lån än så har nu redovisats för politikerna. Det är framför allt tre stora projekt som blivit uppskjutna under 2018:

Djurängsskolan samt utbyggnaden av de båda stadsdelarna Södra staden och Snurrom.

Djurängsskolan var i december 2017 budgeterad för runt 150 miljoner kronor med inkråm och var tänkt att stå klar i september i år, men nu är det framflyttat till efter höstlovet. Eleverna kommer då ha varit evakuerade i 3,5 år.