Försenad Södra Staden finansierade arenaköp

Kalmar Artikeln publicerades
Guldfågeln arena för en kvarts miljard är den enskilt största investeringen förra året.
Foto: Mats Holmertz
Guldfågeln arena för en kvarts miljard är den enskilt största investeringen förra året.

Nya lån på 100 miljoner har tagits upp och kommunen har tillfälligt sparat 109 miljoner kronor när man inte hunnit bygga Södra Staden. Kombinerat med att man fick in 47 miljoner kronor på försäljningen av brandstationen kan Kalmar visa upp ett resultat på nästan 105 miljoner kronor plus, 32 miljoner bättre än planerat.

Räknar man bort reavinsterna, där miljonerna från brandstationen ingår, blir resultatet omkring 70 miljoner kronor plus.

Det var under tisdagens möte med kommunstyrelsen som det preliminära bokslutet presenterades.

Det har varit ett år där stora summor figurerat: En arena för 244,5 miljoner, nya lån för 100 miljoner kronor, en brandstation som såldes för 47 miljoner kronor och en avsättning till framtida gatukostnader i de nya områdena för 50 miljoner kronor.

Investeringarna är överlag en stor del av kommunens budget. Man investerade under 2018 för 676,2 miljoner. Det kan jämföras med en budgeterad nivå på 620,0 miljoner. Den enskilt största posten utgörs av förvärvet av Guldfågeln Arena.

Av investeringarna har man klarat 71,5 procent med egna pengar, därför blir det nya lån.

Men exploateringsverksamheten gjorde å andra sidan bara av med drygt 70 av de 180 miljoner man planerat att spendera, då främst Södra Staden men även Fjölebro och Fredriksskansprojektet blev senarelagda. Nu kunde man tillgodoräkna sig 109 miljoner kronor för projekt som ännu inte hunnit förverkligas.

Då behövde det inte lånas mer än 100 miljoner kronor under året för att få ihop det i slutändan.

Men låneskulden ökar. Kommunens långfristiga skulder uppgår nu till 942,5 miljoner, varav specifikt låneskulden har ökat med 100,0 miljoner till 825,0 miljoner.

Det finns några större kostnader som nämndes under mötet: Av de 47 miljoner kronor man fick för gamla brandstationen har 16 miljoner kronor använts för att driva den nya trygghets- och larmcentralen.

Sedan fick kommunen stryka 14,5 miljoner kronor som man hade i restvärde för fastigheten Eldaren 6 nere i hamnen, eftersom man sålt marken som nu blir universitet.

Nämnderna har som helhet gått bra: Trots socialnämndens 19 miljoner kronor back beräknas kommunstyrelsen gå lika mycket plus. Även omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden går många miljoner plus, 12 respektive 6 miljoner.

Ekonomiavdelningen spår nu att de goda tiderna är på väg att bli sämre, och berättar att det finns 176,6 miljoner kronor i en reserv, som gör att kommunen inte ska tvingas tvärbromsa om det blir minusresultat de kommande åren.