Försiktig optimism bland länets arbetsgivare

Kalmar Artikeln publicerades
Arbetsmarknadsanalytiker Hanna Glössner på Arbetsförmedlingen presenterade en undersökning so visar att länets arbetsgivare är försiktigt optimistiska inför framtiden.
Foto: Andreas Yngvesson
Arbetsmarknadsanalytiker Hanna Glössner på Arbetsförmedlingen presenterade en undersökning so visar att länets arbetsgivare är försiktigt optimistiska inför framtiden.

Arbetsgivarna i Kalmar i Kalmar län är försiktigt optimistiska inför det närmsta året. 1 100 nya arbetstillfällen förväntas tillkomma men arbetslösheten förväntas ändå öka något.

600 arbetsgivare i Kalmar län, 500 privata och 100 från den offentliga sektorn, har intervjuats om deras syn på det närmsta året. Sammantaget är de försiktigt positiva, men inte lika positiva som för ett år sedan.

Under resten av 2019 förväntas det bli 700 nya arbetstillfällen och fram till tredje kvartalet 2020 400 nya jobb. Nio av tio av dessa jobb förväntas besättas av utrikesfödda.

– Bland inrikesfödda är det i princip full sysselsättning. Eftersom den arbetsföra befolkningen i Kalmar län blir äldre och äldre är vi väldigt beroende av invandrare för kunna tillsätta lediga platser, säger Hanna Glössner som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Förutom utrikesfödda så finns många som saknas gymnasieutbildning bland de arbetslösa. 23 procent av dem har högst förgymnasial utbildning saknar arbete. Samma siffra för den med gymnasieutbildning eller mer är fem procent.

– Utbildningsnivån är den absoluta vattendelaren här, säger Glössner.

En sak som hindrar arbetsmarknaden från att utvecklas mer är bristen på behörig arbetskraft.

– Ett problem som fortfarande är allvarligt är att många upplever en brist på lämplig arbetskraft. Hälften av alla företag inom den offentliga sektorn upplever en sådan brist, säger Hanna Glössner som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Främst är det inom grundskola, barnomsorg samt hälso- och sjukvård som det är svårt att hitta behörig personal.

Problemet att rekrytera får ett flertal konsekvenser menar Hanna Glössner. Bland annat tvingas befintlig personal jobba mer, fyra av tio privata arbetsgivare lyckades inte anställa alls och en av fyra av den offentliga sektorn menar att kvaliteten i servicen har försämrats.

Sammanfattningsvis kommer undersökningen fram till tre utmaningar för länets arbetsmarknad.

* Motverka bristen på utbildad arbetskraft.

* Öka utrikesföddas sysselsättning

* Motverka långtidsarbetslöshet