Rydell ”försiktigt optimistisk” om stöd till ensamkommande unga

Kalmar Artikeln publicerades
Jessica Rydell är försiktigt optimistisk efter socialchefens svar på uppropet för hjälp till ensamkommande unga.
Jessica Rydell är försiktigt optimistisk efter socialchefens svar på uppropet för hjälp till ensamkommande unga.

Försiktigt optimistisk, det är Jessica Rydell efter svaret från socialchefen efter uppropet om hjälp till unga ensamkommande.

– Men jag är fortfarande orolig, och jag vill se att det fungerar.

För två veckor sedan överlämnade hon, och ytterligare några ideellt engagerade personer, ett upprop med krav på att Kalmar kommun ska ta ansvar för de unga ensamkommande som fått uppehållstillstånd. I uppropet stod att flera av ungdomarna saknar pengar till mat och hyra, och att Kalmar kommun gör andra bedömningar än grannkommunerna.

Socialchefen Cecilia Frid skriver att eftersom det är flera som uttryckt att det har varit svårt att förstå bedömningar och beslut kommer alla ungdomar som omfattas av gymnasielagen och som ekonomiskt bistånd att erbjudas personligt möte med sin handläggare för att få information om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för just den individen. Varje person kommer att få avgöra om de vill ha med en stödperson och en personlig tolk.

– Många saker kan redas ut om man bara pratar med varandra, säger Jessica Rydell.

Socialchefen håller inte med om att Kalmar kommun har en annan bedömningsgrund än omkringliggande kommuner men kommer att granska ärendena på nytt.

Av brevet framgår att det är tänkt att de ungdomar som får tillfälligt uppehållstillstånd för studier i första hand ska ordna med bostad själva och klara sin försörjning med hjälp av studiestöd. I övriga har de som alla invånare rätt att söka bistånd och då gäller samma bedömningsgrund som för alla andra. Ett krav är att ungdomarna ska ha planerat för sin flytt till Kalmar.

– Det känns bra att hon skriver att alla ska behandlas lika och att de ska ha rätt till riksnorm och hyreskostnader. Jag känner mig trygg när hon sagt att de ska gå igenom gamla beslut för att se om det blivit fel.

Socialchefen Cecilia Frid ger i sitt svar en bakgrund till situationen. Det stora antalet flyktingar som kom 2015 innebar stora utmaningar för samhället, och ledde till långa och utdragna asylprocesser. Lagar och regler har ändrat, och det har varit oförutsägbart och svårt att planera verksamheten.

Tillfälliga statliga medel har betalats ut för att låta ensamkommande, som hinner fylla 18 år under asylprocessen, bo kvar i kommunerna istället för att flyttas till Migrationsverkets boende. Så har skett i Kalmar. Kommunen har också gett stöd till Drömhotellet och Rädda Barnen.

Hon skriver att det frivilliga arbetet är ett viktigt komplement till socialtjänstens uppdrag, men påpekar att idéburen verksamhet kan står friare i sin bedömning av enskildas behov, medan en myndighet grundar sin verksamhet på lagar, normer och riktlinjer.

Socialchefen skriver också att socialförvaltningen samarbetar och stöder sex olika föreningar.