Forskargrupp: Så kan vi leva för att minska ensamhet och resursslöseri

Kalmar/Växjö Artikeln publicerades
Mathilda Tham, professor i design vid Linnéuniveristetet och en av redaktörerna bakom boken  Oikology – Home Ecologics, som kan inspirera den som vill leva mer hållbart
Foto: Margareta BloomSandeback
Mathilda Tham, professor i design vid Linnéuniveristetet och en av redaktörerna bakom boken Oikology – Home Ecologics, som kan inspirera den som vill leva mer hållbart

Nya och mer gemensamma boendeformer och hem kan vara ett sätt att bromsa klimatförändringar och social segregation. Det är slutsatsen i boken Oikology – Home Ecologics.

Boken Oikology – Home Ecologics, som kan inspirera den som vill leva mer hållbart, är ett resultat av projektet BOOST metadesign. Det är designforskarna Mathilda Tham, Åsa Ståhl och Sara Hyltén-Cavallius från Linnéuniversitetet som är redaktörer för den nya boken.

Forskningen från projektet landar i praktiska råd. Relationer är utgångspunkten – om vi skapar eller förbättrar relationer med till exempel våra grannar kan vi leva mer resurssnålt, öka förståelsen för varandra och minska ensamhet.

Boken kan vara en inspiration för de som vill skapa mer hållbara sätt att leva, både privat och i yrkeslivet.

– Det kan vara så enkelt som att alla boende i ett lägenhetshus inte behöver äga varsin borrmaskin. Ett annat exempel är mat, där grannar tillsammans kan odla för att ta ett steg mot att bli lite mer självförsörjande. Många av exemplen är i grunden enkla att genomföra. Det enda som krävs är att vi vågar närma oss varandra och ta steget, säger Mathilda Tham, professor i design, i ett pressmedelande.

Men det krävs nya normer och sätt att se på hur vi lever och bor – till exempel på hur nybyggnationer utformas och anpassas för att underlätta för hållbara val och livsstilar.

– Deltagarna i projektet efterfrågar bland annat bättre möjligheter att odla i anslutning till hemmet, platser för att kunna umgås med grannar samt större flexibilitet i bostaden och bostadsområdet. De vill ha ett boende som kan möta växlande behov, och där är vi inte idag. Men vi hoppas att Oikology är ett steg i den riktningen, säger Mathilda Tham.

Fakta

BOOST metadesign

BOOST metadesign är en del av projektet BOOST (Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt), som är en satsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Tillväxtverket och regionala aktörer finansierar projektet. BOOST metadesign har fokuserat på boende för äldre, studenter och migranter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Projektet är kopplat till Smart Housing Småland.

Smart Housing Smålands uppgift är att stärka regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom att skapa goda samarbeten mellan samhällets alla aktörer både på ett nationellt och internationellt plan.

Visa mer...