Miljoner för att omvandla strandavfall till en resurs

Kalmar Artikeln publicerades

William Hogland, professor i miljöteknik vid Linnéuniversitetet, har tilldelats 2,8 miljoner kronor för att studera hur avfallet vid stränderna kan bli en resurs.

Strandavfall kan bli en resurs.
Foto: Jelena Lundström
Strandavfall kan bli en resurs.

Släk är organiskt material, till exempel havsgräs, ålgräs och brunalger, som efter stormar spolas iland och täcker Östersjöns stränder. För turistindustrin i västra och södra Östersjöregionen är den mest synliga delen av problemet de mängder av tång och alger som förts upp på stränder där de ruttnar och luktar illa. Avfallet blir ett hinder för badgästerna mellan stranden och vattnet och dessa tång- och algvallar kan också innehålla höga halter av tungmetaller samt näringsämnen som läcker tillbaka till havet. På en del stränder finns även föroreningar som plast, trä och oljefat.

– Inom projektet kommer vi att sammanställa den kunskap som krävs för en hållbar hantering av släk och annat avfall som ligger längs stränderna i Östersjöregionen och genomföra fallstudier för att avlägsna och utnyttja det som en resurs, säger William Hogland.

Forskarna ska kartlägga förekomsten av släk under året och försöka hitta effektiva metoder och lösningar på problemet. Möjligheterna till energiutvinning ur släk kommer också att undersökas.

Intresset för projektet har varit väldigt stort på Öland. Flera campingägare vill samarbeta och bidra med sina erfarenheter om metoder för insamling av släk. Den 2-9 juni 2019 kommer ett antal studenter från Baltiska länder till Öland för att ta strandprover.

– En fin och ren strand är superviktig inför badsäsongen, såväl för strändernas besökare som för turistnäringen, säger William Hogland.

Projektet finansieras med medel från EU ”Interreg Baltic Sea Region Programme” och budgeten är på hela 2,565,180.87 Euro, och lärosäten, kommuner och företag från sex länder deltar.