Förskolor startar egen vikariepool

Kalmar Artikeln publicerades
Hilda Moline och Maria Jacobsson kommer att tillhöra många arbetslag, men tror att de ändå kommer att känna sig som "en i gänget".
Foto:Lotta Zaar
Hilda Moline och Maria Jacobsson kommer att tillhöra många arbetslag, men tror att de ändå kommer att känna sig som "en i gänget".

Sex förskolor i Kalmar kommun har gått ihop och startat en egen vikariepool. De som jobbar i poolen får extra ledigt som kompensation för att de jobbar på olika förskolor.

Peter Norlin är förskolechef på Vallmon och har rekryterat de sju personer som ska arbeta i vikariepoolen.

– Jag tycker att det har varit ett ganska stort intresse med ett 50-tal sökande.

De som har blivit anställda kommer att få tio dagar ledigt per år utöver den vanliga semestern. Det har de båda fackliga organisationerna och arbetsgivaren kommit överens om.

– Det är en dag per månad som de får ta ut i samråd med mig. Jag tycker att det är en fantastiskt fin förmån.

Förskolläraren Hilda Moline och barnskötaren Maria Jacobsson är två av dem som börjar i vikariepoolen på måndag. Den extra ledigheten kom som en överraskning.

– Det var som en bonus, säger Hilda Moline.

– Ja, det hade vi ingen aning om, säger Maria Jacobsson. Det är en skön känsla att kunna ta ledigt en dag mitt i veckan. Då kan jag åka till bokmässan och få mer tid till barnbarnen.

– Eller så kan man ta en weekendresa någon gång, säger Hilda.

Hon har trivts bra på förskolan i Smedby där hon jobbat i två år.

– Jättebra, så det är inte för det som jag har sökt det här. Jag vill se något nytt, få inspiration och inblick i hur andra jobbar. Nu får jag möjlighet att hoppa runt och förstärka på sex olika förskolor och se hur de bygger upp sina miljöer.

Maria Jacobsson har arbetat på förskolor i Smedby sedan 1984. Hon har också trivts bra.

– Men nu vill jag testa att jobba i stan och få andra perspektiv. Jag tycker att det är jättespännande och roligt. Jag ser fram mot att möta många olika barn och vuxna. Jag är lite stolt över att jag tog steget, sökte och fick det här jobbet. Jag vet hur jag ska lösa situationer och bemöta föräldrar. Sedan kan jag delge andra mina tankar. Jag vet också att det inte finns vikarier att få tag på, så man känner sig behövd.

– Jag tycker att det är kul att ingen vet hur det ska bli, säger Hilda. Det är nytt i Kalmar, men jag har hört från andra kommuner som har det här och där är de nöjda.

Både Maria och Hilda beskriver sig själva som nyfikna och sociala.

– Det kan ha lite med personlighet att göra, säger Hilda. Jag har lätt att knyta kontakter.

Båda tror att vikariepoolen kommer att bli bra för barnen på förskolorna.

– Kommer det nya vikarier hela tiden blir barnen mer oroliga och stressade. Det är jobbigt att knyta an till nya personer och svårt som personal också, säger Hilda. Man vill helst ha samma vikarie.

– Det är bra för både barn och pedagoger att samma personer återkommer, säger Maria. Vi vet hur svårt det är och kan se situationer med erfarenhet och kunskap.

De ser fram mot att få mer tid med barnen.

– Det är det vi vill göra egentligen, säger Maria. Nu kan jag fokusera mer på barnen.

– Jag tror att det kommer att bli lättare att koppla av när man slipper tänka på vad man borde göra som man egentligen inte hinner när man får fem minuter över, säger Hilda.

Vallmons förskolechef Peter Norlin beskriver de nya medarbetarna som flexibla.

– Det här är förskollärare och barnskötare som är intresserade av att jobba på flera förskolor. De har ingen planering, förberedelser eller dokumentation, utan kan ägna sig åt arbetet med barnen. Många förskollärare upplever kraven på dokumentation som betungande, men nu slipper de hela den biten.

Alla förskolor har fått frågan om att vara med och ungefär var tredje nappade.

– Jag ser det som en stor fördel att ha den här möjligheten, säger Peter Norlin. Det här är personal som jag har handplockat, det är mogen kompetent personal som i flera fall har specialkunskaper.

I vanliga fall hämtas vikarierna från en pool som finns inlagd i datasystemet Time Care.

– Att använda de vikarierna kostar det också och med vår pool får vi en garanterad kvalitet vilket är en fördel för barnen.

Peter Norlin tror att det var osäkerhet rörande ekonomin i projektet som gjorde att en del förskolor valde att stå utanför poolen.

– Jag är ganska säker på att den här förstärkningsgruppen kommer att vara bokad i stor omfattning.

De sex förskolorna i samarbetet kommer fortfarande att behöva boka vikarier i Time Care om någon i personalen är borta längre tid än två veckor.

– Förstärkningsgruppen är till för korttidsfrånvaro, utan den gränsen riskerar vi att många i gruppen blir uppbokade på lång tid.

Fakta

Förskolor som samarbetar

Vikariepoolen har sju anställda, två förskollärare och fem barnskötare.

Förskolorna som delar på vikariepoolen är Djurängsskolan, Oxhagen-Malmen, Lindeberga-Sjöängen, Ögonstenen, Björkenäs och Vallmon.

Vikariepoolen ligger administrativt under förskolan Vallmon.

Kommunen kallar den inte för pool utan för en förstärkningsgrupp.

Gruppen börjar 28 augusti med introduktion och presentation på förskolorna. Första veckan i september ska den fungera fullt ut.

Visa mer...