Fortsatt satsning på barns läsande

Kalmar Artikeln publicerades
Under Läslovet vecka 44 kommer biblioteken i länet att fyllas av läsfrämjande verksamhet.
Foto: Fredrik Sjöstrand
Under Läslovet vecka 44 kommer biblioteken i länet att fyllas av läsfrämjande verksamhet.

Biblioteksutveckling Region Kalmar län har beviljats ett stipendium på 250 000 kr för fortsatta satsningar på ökat läsande bland unga.

Länets barn och unga ska läsa mer. Det aviserade regeringen redan i budgetpropositionen 2017, med bidraget ”Läsfrämjande insatser under skollov”. Även i år satsar Region Kalmar Län tillsammans med biblioteken i länet för öka läslusten bland barn och unga.

För tredje året i rad har Biblioteksutveckling Region Kalmar sökt stipendiet och beviljats anslag, Liksom 2017 och 2018 kommer pengarna att gå till att anordna Läslovet vecka 44, för att få barn och unga att hitta till läsning. En del av pengarna kommer att gå till marknadsföring och till att föra fram veckan. Resten kommer att delas ut till folkbiblioteken i länet för att användas till aktiviteter såsom författarbesök, skrivar- och tecknarverkstäder, dramatiserade sagostunder, högläsning och spännande temakvällar på de kommunala biblioteken i Kalmar län.

Totalt ligger satsningen på nästan en miljon kronor tillsammans med biblioteken i länet. Speciellt fokus för året kommer att ligga på barn och unga med funktionsnedsättning.

– Vi använder oss av aktiviteter som kanske inte handlar direkt om läsning, men som gör att vi når ut till dem som kanske inte vanligtvis besöker oss, och som i förlängningen kan öka läslusten, meddelar Julia Sallander, Biblioteksutvecklare på Region Kalmar län.

– Läslovet har tidigare år varit en väldigt välbesökt aktivitet på samtliga bibliotek, med aktiviteter som i de flesta fall varit fullsatta. Det är självklart att vi alltid vill attrahera fler människor och få fler att läsa.

Fotnot: Läslov är ett nationellt initiativ av Läsrörelsen, ett samarbete med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag.