”Främlingsfientliga ska inte avgöra utvisningar”

Rockneby Artikeln publicerades
Hadii Moradii och David Aubert från församlingen Klippen i Rockneby är kritiska till Migrationsdomstolens beslut.
Foto: Ulf Carlsson
Hadii Moradii och David Aubert från församlingen Klippen i Rockneby är kritiska till Migrationsdomstolens beslut.

Domaren i Migrationsdomstolen ville att Hadii Moradii skulle få stanna i Sverige. Men de tre nämndemännen, varav en delat starkt främlingsfientligt material, sa nej. Därför tvingas den nyfrälste Rocknebybon lämna Sverige.

– Det är ytterst skrämmande att Sverigedemokrater med främlingsfientliga åsikter är med och avgör utvisningsärenden som kan handla om liv eller död för den som drabbas, säger David Aubert, från församlingen Klippan i Rockneby där den utvisningshotade 23-åringen är verksam.

Hadii Moradii kom till Sverige 2015, från Afghanistan. Han fick snabbt kontakt med församlingen Klippan i Rockneby. Han är en tänkande person, och hade via kamrater på flyktingförläggningen börjat studera Bibeln och bestämde sig för att konvertera från islam till kristendom.

Han döptes och är nu medlem av församlingen. Han har jobbat och bland annat arbetat som praktikant på en biltvätt intill Scania i Oskarshamn.

Han berättar gärna om hur han tyckte att islam stängde in honom i en låda och hur han vid kontakterna med den kristna församlingen och studier av Bibeln fann något helt annat.

– Jag såg friheten och öppenheten. Det var kärleken och vänligheten som var huvudsaken, inte stränga regler.

– Jag hade länge känt att man Gud, som jag bett till i 19 år aldrig svarat mig. Nu blev känslan helt annorlunda.

Han har sökt uppehålls- och arbetstillstånd under tre år och flyktingstatus. Att han konverterat till kristendomen är ett av de skäl han anger för att få stanna. Konvertiter som lämnat islam kan råka mycket illa ut i sina hemländer.

– Jag har berättat för min familj att jag nu är kristen. Min pappa har sagt att det är bra för islam om hans son dör. Att lämna islam är inte tillåtet och den som dödar en sådan person anses ha gjort något bra.

När Migrationsdomstolen i Malmö prövade hans ärende blev det emellertid avslag. Den juridiskt utbildade domaren var visserligen positiv till asyl. Men de tre politiskt valda nämndemännen sade nej. Därmed blev domaren överröstad och Hadii ska utvisas.

Nämndemännen i Migrationsdomstolen är politiskt valda. Och en av dem, som valdes in från Sverigedemokraterna förra mandatperioden, har på sin Facebooksida delat mycket främlingsfientligt material från bland annat Fria Tider. Han har också hävdat att Socialdemokraterna har ett nazistiskt förflutet. En av de andra nämndemännen, en Kristdemokrat, visar också på sin Facebooksida, ett starkt stöd för tankar om att begränsa invandringen.

De menade att Hadii inte gjort det sannolikt att hans konvertering till kristendomen var äkta utan att det bara var ett sätt att få stanna i Sverige. De pekade också på att det fanns motstridiga uppgifter i berättelsen.

Chefsrådmannen Fredrik Löndahl hade en annan uppfattning.

Han skriver i sin förklaring om avvikande mening i domen:

”Enligt min mening har A(Hadii Moradii) gjort sannolikt att han konverterat till kristendomen till följd av genuin och personlig övertygelse. Det finns ingen anledning till att anta att han inte skulle fortsätta att leva som en kristen vid ett återvändande.”

– Hur är det möjligt att man kan tillåta personer som är öppet främlingsfientliga vara med och döma i Migrationsdomstolen, säger David Aubert i församlingen Klippan. Det gör ju att man måste fundera på myndighetens beslut i andra ärenden, när det gäller gymnasielagen, exempelvis.

Ärendet är överklagat till Migrationsöverdomstolen, men beviljades inte prövningstillstånd.

Hadii åker nu regelbundet till Karlskrona för att anmäla att han finns i landet. Om man där bedömer att det finns risk att han ska gå under jorden kommer han att tas i förvar.

– Nu arbetar vi på att ansöka om verkställighetshinder, säger advokaten Michael Runersten i Malmö, som arbetar med fallet. Vi vet att Migrationsverket håller på att ompröva sin inställning till situationen i Afghanistan.