Från 220 till 8 ensamkommande på två år

Kalmar Artikeln publicerades
Antalet ensamkommande asylsökande i Kalmar har minskat mycket kraftigt på bara ett par år.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Antalet ensamkommande asylsökande i Kalmar har minskat mycket kraftigt på bara ett par år.

Kalmar kommun har gått från att ha ansvaret för 220 ensamkommande asylsökande våren 2016 till 8 just nu. Nerdragningen kostar mycket pengar och stora förändringar krävs i organisationen.

Socialförvaltningen i Kalmar tvingas konstatera att underskottet blir allt större. För närvarande ligger prognosen på minus 18 miljoner mot budget. En en del av de pengarna beror på en oväntat snabb nerdragning av antalet ensamkommande. Och Migrationsverket ersätter bara de som kommunen rent juridiskt har ansvar för.

– Prognosen som Migrationsverket gav oss var att det skulle komma ytterligare 8-9 ensamkommande till kommunen i år. Det har vi anpassat organisationen till, det har kommit en, säger Roger Holmberg (S), ordförande i socialnämnden. Det lär inte bli så många fler.

Roger Holmberg (S), socialnämndens ordförande.
Foto: Karin Asmundsson
Roger Holmberg (S), socialnämndens ordförande.

Tidigare fick kommunen ersättning för de platser man hade i beredskap. Så är det inte längre, utan kostnaden hamnar lokalt.

Antalet hvb-hem för ensamkommande i Kalmar kommun var som mest åtta stycken. Nu är det ett enda kvar.

Personalen har minskat betydligt och ett 60-tal personer behöver omplaceras till andra verksamheter. 50 har redan fått nya jobb.

– Det är tur att det här är välutbildade och duktiga personer, så det har funnits plats för dem på andra områden i kommunen, säger Roger Holmberg. Men det är klart att det ställer stora krav på oss att dels bygga upp en stor organisation för mottagande våren 2016 och nu montera ner den lika snabbt igen.

Anledningen till att antalet ensamkommande minskat så kraftigt är dels att det anländer betydligt färre än väntat. Hittills i år har 624 personer sökt asyl som ensamkommande, det vill säga att de är under 18 år och inte reser med sin vårdnadshavare. Men det är också många ensamkommande som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, en del har fyllt 18 år och för ett antal har anhöriga kommit till Sverige och tagit hand om barnen.

Det gör att de inte längre är kommunens ansvar och Migrationsverket betalar inte heller någon ersättning för dem.

Många bor ändå kvar i kommunen, men det utgår ingen statlig ersättning till kommunen.

– Det handlar både om att vi har för mycket lokaler och för mycket personal i förhållande till dagens situation, säger Roger Holmberg. Vi lyckas att hitta andra verksamheter till lokalerna och andra jobb till personalen, men det tar tid och kostar pengar.

En annan orsak till de röda siffrorna på socialförvaltningen är en stor ökning av placeringar av vuxna missbrukare och av barn. Kostnaden för placeringar av barn har ökat kraftigt. Det handlar inte om att det är fler barn men kostnaderna har gått i taket.

Det beror i sin tur att verksamheten har professionaliserats. En hel del som tar hand om barn lever på den verksamheten och det finns också förmedlingsföretag som erbjuder placeringshem, ungefär som bemanningsbolag erbjuder läkare och sjuksköterskor. Kostnaderna blir därefter.

Månadskostnaden för ett sådant konsulentstött boende kan bli tre gånger högre än ett vanligt familjehem. Det handlar om kostnader på 10 000 kronor i månaden per barn och dessutom vill fosterföräldrarna ha betalt för förlorad arbetsinkomst .

– Det blir mycket dyrt, säger Roger Holmberg. Vi arbetar nu tillsammans med andra kommuner i länet för att starta en egen organisation för att kunna gå vid sidan av bolagen och därmed göra verksamheten billigare.