Franssalonger har kollats

Kalmar Artikeln publicerades
Inga förbjudna ämnen påträffades när 21 salonger för fransar och naglar kontrollerades.
Foto:Anders Johansson
Inga förbjudna ämnen påträffades när 21 salonger för fransar och naglar kontrollerades.

21 salonger som utför fransförlängningar och nageluppbyggnad i Kalmar har kontrollerats av kommunens hälsoskyddsenhet. Inga förbjudna ämnen påträffades.

– De flesta hade godtagbara lokaler och ventilation, säger Johanna Marschik, som är lite förvånad över att det finns så många salonger.

Syftet med besöken var att informera om och kontrollera limprodukter och kosmetiska produkter som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen samt kontrollera att verksamheterna i övrigt lever upp till miljöbalkens krav.

I franslim och produkter för nageluppbyggnad finns olika härdplaster varav vissa är kända för att ge en ökad risk att utveckla rinnsnuva, nästäppa, astma och kontakteksem. Det är därför viktigt med bra ventilation som för bort ångorna, som inte alltid behöver lukta något, samt att produkterna inte hamnar på huden. Märkning av dessa produkter är också viktig; bland annat ska det finnas särskilda varningstexter så att den som använder produkterna vet vilka åtgärder som bör vidtas.

– Det finns inga direkta krav på utbildning, konstaterar Johanna Marschik.

Samtliga salonger fick ett skriftligt utskick med information om syftet med tillsynen och vad som ingår, samt information om regelverk.

– Vi gjorde mest noteringar. Vi ska se till kundens bästa, och Arbetsmiljöverket till de anställdas.

Checklistor togs fram som användes vid besöken.

Totalt hade 17 salonger punktutsug vid behandlingsplatsen och bra allmänventilation. De övriga fyra saknade punktutsug eller hade bristfällig ventilation.

Endast ett franslim hade så pass stora brister i märkningen att det inte borde användas. Det saknade både varningstext och innehållsförteckning. Det var vanligt med mindre brister som att viss text inte var på svenska och att ordalydelsen i varningstext inte var exakt.

De flesta salonger har god kunskap om hur produkterna ska hanteras.