Fredrick Federley om EU-stöd, matpriser och rödlistade arter

Kalmar Artikeln publicerades
Med en dosa general i näven och en delicatoboll i magen beger sig Centerpartiets förstanamn i EU-valet iväg till Blomstermåla för att möta lokala partimedlemmar.
Foto: Lotta Zaar
Med en dosa general i näven och en delicatoboll i magen beger sig Centerpartiets förstanamn i EU-valet iväg till Blomstermåla för att möta lokala partimedlemmar.

Tack vare ett uttalande av Marit Paulsen (L) är Fredrick Federley (C) den EU-kandidat som har vind i seglen för tillfället.

– Det betyder jättemycket. Hon är ju Madame EU och var inte där för rampljuset utan för att klara ut förhandlingarna.

Fredrick Federley har varit EU-parlamentariker sedan 2014 och är som ersättare den enda svensken i EU:s jordbruksutskott. Hans insatser där har alltså fått Marit Paulsens erkännande.

Det finns fler som gillar hur han ser på EU:s jordbrukspolitik. Efter ett tag bryter en man in och avbryter intervjun. Han är grisbonde i Vilhelmina och har varit i Kalmar på kurs.

– Jag har Linderödsgrisar och vill starta ett eget slakteri. Jag tycker att det du har sagt låter vettigt. Vad heter du?

Fredrick Federley har då berättat om den obalans han tycker finns i matproduktionen.

– Mellanhänderna tar för mycket, jag vill att mer pengar hamnar hos bonden. EU-stöden är till för att du och jag ska ha billiga matvaror i affären, men det har gjort att vi hanterar mat som en slit och slängvara. Från EU har vi påtalat för de stora kedjorna i Europa att vi inte uppskattar obalansen, sedan är det upp till konsumenterna att bestämma hur det går.

På Centerpartiets valsedel finns även projektutvecklaren och lokalpolitikern Erik Ciardi från Kalmar på plats 14.
Foto: Lotta Zaar
På Centerpartiets valsedel finns även projektutvecklaren och lokalpolitikern Erik Ciardi från Kalmar på plats 14.

Det finns mer som faller i god jord hos den norrländske grisbonden. Fredrick Federley låter riktigt irriterad när han pratar om de sena utbetalningarna av EU-stöd.

– Det är vi som får skit för det hela tiden. Staten sitter på pengarna och så får det inte vara. Det måste vi lösa här och nu. Jordbruksverket skyller på it-system, men det finns inget försvar för det över huvud taget.

Fredrick Federley vill att EU-stöden ska gå till aktiva lantbrukare, inte till stora markägare.

– Stöden ska gå till dem som faktiskt producerar någonting. Att mark i sig ger intäkter driver bara på kostnaderna för de som vill utveckla sina jordbruk.

Det är inte alla länder som håller med om en sådan förändring av EU-stöden.

– Frankrike vill inte att man ska pilla på något över huvud taget. I Östeuropa är man rädd för att få mindre stöd. De som håller med finns i Skandinavien, Nederländerna och delar av Tyskland.

Många lantbrukare är missnöjda med EU:s detaljerade regelverk som ska följas till punkt och pricka.

– Det finns ingen grupp i samhället som vi lägger på så mycket saker. Jag tycker att vi ska lägga pengar på att betala de uppdragen. Om man till exempel har rödlistade arter på sin mark så borde det ge dig 50 000 kronor per art och år. Det skulle skapa ett ekonomiskt incitament. I Sverige idag har vi piska och stöld i form av annektering och det är fel.

Fredrick Federley tycker också att bönder borde få stöd för att bli mer miljövänliga.

– För att modernisera maskinparken eller elektrifiera maskiner. Man borde också slippa avgifter och skatter för att producera el för egen räkning.