Gemensam satsning på forskning och utveckling

Kalmar Artikeln publicerades
Glada miner när Peter Aronsson, rektor för Linnéuniversitetet och kommunalrådet Johan Persson undertecknade överenskommelsen om satsning på forskning, utveckling och tillväxt.
Foto:Karin Asmundsson
Glada miner när Peter Aronsson, rektor för Linnéuniversitetet och kommunalrådet Johan Persson undertecknade överenskommelsen om satsning på forskning, utveckling och tillväxt.

Linnéuniversitetet får 15 miljoner under tio år av Kalmar kommun, i en gemensam satsning på forskning, utveckling och tillväxt. På fredagen undertecknades överenskommelsen.

Det var idel glada miner längst upp i tornet på Sjöfartshögskolan, där man har hänförande utsikt över Kalmar och kan kolla in bygget av universitetet lite ovanifrån.

Målet med överenskommelsen är att främja forskning och högre utbildning som är i samklang med utveckling och tillväxt i Kalmar. Beslutet om kommunens satsning klubbades i höstas.

På bordet stod två blomsteruppsättningar, en i blått och en i grönt, som symboliserade att fokus ska vara på grön tillväxt, blå tillväxt samt it och teknik.

– Högskolans och Linnéuniversitets betydelse för Kalmars tillväxt och utveckling är oomtvistad. I ett antal år har diskussionen handlar om var det ska byggas. Nu kan vi släppa det och fokusera på innehållet, sa kommunalrådet Johan Persson (S).

Han lyfte fram regionens betydelse för livsmedelsproduktion, med slakteri, modern foderfabrik och mejeri.

– Vi ska öka livsmedelsproduktionen, men det gäller att göra det hållbart, att öka produktionen utan att Kalmarsund tar stryk.

I höst startar läkarutbildningen i Kalmar.

– Vem hade trott det? Och min förhoppning är att det blir lantmästarutbildning i Kalmar. Det känns väldigt bra!

Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson är historiker och gjorde en snabb exposé över viktiga årtal i Kalmars historia:

– 1397 bildades Kalmarunionen. 1520 landssteg Gustav Vasa här, 1977 etablerades högskolan och 2010 bildades Linnéuniversitetet som blivit ett attraktivt lärosäte som står sig väl. 2020, 500 år efter landstingen sjösätter vi campus. Vi börjar flytta in ganska snart, och 2020 är finalen.

Han lyfte fram Linnéuniversitets betydelse för forskning, utbildning och utveckling.

– Skola och lärande är centrala områden. Och en trappa ner pågår just nu en disputation, om hur man ska kunna rena deponier och använda dem som resurs.

Annette Andersson som är kommundirektör menar att Linnéuniversitetet inte bara gagnar Kalmar.

– Jag tror inte att gemene man förstår hur stort det här är. Det här är bara början.

Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft:

– Vi ska skapa nytta, föra ut vår forskning och kunna lyssna på behov och utmaningar. Vi ska titta framåt, och tänka nytt. Avtalet gör möjlighet att bygga plattformar och sträcka ut händer till näringslivet.

Fakta

Överenskommelsen

Kalmar kommun förbinder sig att i 10 år ge Linnéuniversitetet en och en halv miljon kronor för forskningsuppbyggnad, föra dialog kring rekrytering av medarbetare och studenter, definiera kunskapsbehovet, delta i utvecklingen av en attraktiv universitetsstad samt i samverkan med fler aktörer verka för att nå överenskommelsens mål.

Linnéuniversitetet ska i samråd bygga upp forsknings-, utvecklings- och utbildningsmiljöer i Kalmar, föra dialog om hur forskning och utbildningarna ska utvecklas, sammanställa forsknings- och utbildningsmiljöernas omfattning och utveckling, stötta utvecklingen av staden och regionen genom att tillhandahålla information och statistik samt aktivt delta i utvecklingsprocesserna av universitetsstaden Kalmar.

Visa mer...